Tilburg University Campus

Nieuw onderwijsgebouw en parkeren

Op onze campus aan de zijde van de Hogeschoollaan tegen de spoorlijn realiseren we een nieuw onderwijsgebouw. Het gebouw komt op de locatie van de huidige parkeerplaats tussen de gebouwen CUBE en Tias. Deze parkeerplaats vervalt hiermee en het landschap in de noordoosthoek van de campus krijgt een nieuwe invulling.

Toelichting

Het nieuwe onderwijsgebouw is nodig omdat het aantal studenten groeit en de manier waarop onderwijs wordt gegeven verandert. Onze huidige gebouwen zijn daar niet allemaal geschikt voor. Omdat we het belangrijk vinden dat studenten en medewerkers, maar met name de omwonenden van de campus goed op de hoogte zijn van onze plannen, hebben wij alle belangrijke informatie hieronder geplaatst.

Voor de nieuwbouw was een wijziging bestemmingsplan vereist. Onderdeel daarvan is het aantonen dat het nieuwbouwproject voorziet in voldoende parkeermogelijkheden. Ambitie van Tilburg University is om dit vooral te bereiken door het toepassen van alternatieve duurzame vervoerswijzen conform ons mobiliteitsbeleid. Raadpleeg daarvoor onze mobiliteitspagina. We hebben echter vast moeten stellen dat er nog onvoldoende vertrouwen is in het toekomstig succes van het mobiliteitsbeleid. Er zullen daarom naast de continue inzet op duurzame mobiliteit eveneens extra parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad heeft Tilburg University daarom ook toegezegd zo snel als mogelijk een parkeergarage te bouwen.

Tilburg University

Nieuw onderwijsgebouw

Het gebouw is ongeveer 33 meter breed, 33 meter lang en heeft een hoogte van ongeveer 21 meter. Het gebouw heeft een vierkante vorm, bestaat uit vier bouwlagen en de hoofdentree bevindt zich aan de zijde van het Tias gebouw. In het gebouw bevinden zich met name collegezalen van diverse afmetingen, maar ook (zelf)studieplekken en een foyer.

Het gebouw biedt, als alle collegezalen en studieplekken bezet zijn, ruimte aan zo’n 1.000 studenten en vervangt voor een deel de onderwijsruimtes van het gesloopte gebouw Prisma. Bekijk de plattegrond van de campus.

De drie weergegeven afbeeldingen (gemaakt door Powerhouse Company) geven een impressie van hoe het gebouw er straks uit gaat zien.

Tilburg University

Veel aandacht voor circulariteit

Het wordt een zeer duurzaam gebouw, met veel aandacht voor circulariteit. Zo krijgt het gebouw een nagenoeg geheel herbruikbare houten draagconstructie, uniek voor een onderwijsgebouw. Ook wordt het gebouw bijna energieneutraal. Dat betekent dat het gebouw bijna alle energie die nodig is voor de werking van het gebouw zelf opwekt, onder andere door zonnepanelen.

De omgeving van het gebouw

Nadat dit gebouw en een ander gebouw aan de andere zijde van de campus klaar zijn, richten we het terrein opnieuw in. Een belangrijk onderdeel daarvan is het groen op onze campus. Studenten, medewerkers maar ook omwonenden waarderen het groene en open karakter. We willen dan ook een betere inpassing van fietsenstallingen, meer berging van regenwater en waar mogelijk meer groen toevoegen. Ook een betere aansluiting voor voetgangers naar het NS-station staat op onze wensenlijst. We willen het groene aanzicht vanaf de Hogeschoollaan in stand houden en misschien wel de verbinding met het parkje ernaast versterken.In maart 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en zijn voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het bouwrijp maken. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven start de daadwerkelijke bouw die tot ver in 2023 zal doorgaan. Het bouwverkeer rijdt via de Warandelaan, zodat de verkeersveiligheid op de Hogeschoollaan niet in het geding komt. De funderingspalen worden geschroefd: een geluids- en trillingsarme methode, die de overlast tot het minimum beperken. Het gebouw komt op hetzelfde maaiveldniveau te liggen als alle andere gebouwen. De parkeerkuil wordt daarvoor opgevuld en er zullen meerdere bomen worden verplaatst of gekapt. De gekapte bomen compenseren we uiteraard.

Tilburg University

Bouwwerkzaamheden

In maart 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en zijn voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het bouwrijp maken. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven start de daadwerkelijke bouw die tot ver in 2023 zal doorgaan. Het bouwverkeer rijdt via de Warandelaan, zodat de verkeersveiligheid op de Hogeschoollaan niet in het geding komt. De funderingspalen worden geschroefd: een geluids- en trillingsarme methode, die de overlast tot het minimum beperken. Het gebouw komt op hetzelfde maaiveldniveau te liggen als alle andere gebouwen. De parkeerkuil wordt daarvoor opgevuld en er zullen meerdere bomen worden verplaatst of gekapt. De gekapte bomen compenseren we uiteraard.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

Ten behoeve van de voorbereidingen op de bouwwerkzaamheden is de parkeerplaats ten noorden van gebouw Tias uit gebruik genomen. Medewerkers en bezoekers wordt verzocht gebruik te maken van de parkeerplaats aan de westzijde van de Campus (Warandeparkeerplaats) bereikbaar via de Bredaseweg/Warandelaan.

De inrit vanuit de Hogeschoollaan zal geheel worden afgesloten. Voetgangers hebben hier nog wel toegang tot de campus. Ook het toekomstige bouwverkeer zal via de Bredaseweg/Warandelaan/parkeerplaats Warande rijden. We hebben hier enkele aanpassingen gedaan voor de verkeersveiligheid. In het eerste halfjaar van 2022 zal tevens een tijdelijke parkeerplaats worden gerealiseerd ter plaatse van het voormalige Prisma gebouw gelegen aan de Warandeparkeerplaats.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

BREEAM MAN9
BREEAM-NL is sinds 2009 de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. Het is de ambitie van Tilburg University om bij NB2 een BREEAM-Outstanding (*****) certificaat te behalen.
Voor één van de onderdelen (Management MAN9) is een Casestudy opgesteld, deze credit heeft als doel “gebouw en terrein kennis over milieukwesties overdragen aan gebruikers en bezoekers van het gebouw”. Download de casestudy.