Prisma Building

Sloop Prisma

Begin 2021 wordt een start gemaakt met de sloop van het Prismagebouw. Dit gebouw is gebouwd in de jaren ’80 met kantoorruimte als hoofdfunctie. Een nevenfunctie van dit gebouw was onderwijs. Inmiddels is het gebouw voor beide doeleinden niet meer geschikt conform huidige maatstaven. Daarom wordt dit gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw. De werkzaamheden duren tot en met het najaar van 2021.

Circulair slopen

Het slopen doen we circulair. Het overgrote deel van de vrijkomende materialen krijgt een nieuwe bestemming. Met een materialenpaspoort is in kaart gebracht welke onderdelen hergebruikt kunnen worden, zoals deuren, elektrakasten, plafond. Onderdelen die niet in zijn geheel hergebruikt worden, worden gerecycled (beton, staal, baksteen). Zo resteert een heel klein deel dat we verantwoord afvoeren, zoals asbest.

We voeren de werkzaamheden uit in twee fasen. In de eerste fase demonteren we in hoofdzaak. We verwijderen onderdelen en bouwmaterialen met zo min mogelijk beschadigingen voor hergebruik. In deze fase halen we ook het asbest uit het gebouw. Er is dan geen overlast te verwachten en het onderwijs in aangrenzende gebouwen kan gewoon doorgaan.
In de tweede fase verwijderen we de zware draagconstructie, vloeren en dak. Dat moet met zwaar materieel. We doen dit in de zomervakantie (juli en augustus) om onderwijs en onderzoek zo min mogelijk te verstoren. Het Warandegebouw moet dan helemaal dicht en ook in enkele andere gebouwen is overlast te verwachten. Voor tentamens in deze periode worden alternatieven bepaald.

Heb ik als omwonende last van de sloop?
Welke route heeft het bouwverkeer?
Zijn er straten die tijdens de bouw worden afgesloten?
Is het parkeerterrein aan de zijde van het Warandebos gewoon te gebruiken?
Hoe zit het met de veiligheid tijdens de sloopwerkzaamheden?
Luchtfoto Tilburg University campus 2020