TFT gebouw Tilburg University

Gedeeltelijke sloop TFT-gebouw

In juli 2021 starten we met de sloop van het TFT-gebouw. Dit gebouw huisvestte een bedrijfsrestaurant en diverse studieverenigingen. Inmiddels is het gebouw voor beide doeleinden niet meer geschikt en voldoet het niet aan de huidige maatstaven. Daarom wordt dit gebouw gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor een nieuw gebouw en herbestemming van het monumentale deel. De werkzaamheden duren tot en met het najaar van 2021.

Het is een gebouw van de hand van Jos Bedaux, ontworpen en gebouwd tussen 1959 en 1965 en is gedeeltelijk een gemeentelijk monument. Het heeft het in de tussentijd al diverse functies gehad.  Waaronder de huisvesting van de theologische faculteit waar het zijn huidige naam aan ontleend.

Circulair slopen

Het slopen doen we circulair. Het overgrote deel van de vrijkomende materialen krijgt een nieuwe bestemming. Met een materialenpaspoort is in kaart gebracht welke onderdelen hergebruikt kunnen worden, zoals deuren, elektrakasten, plafond. Onderdelen die niet geheel hergebruikt worden, worden gerecycled (beton, staal, baksteen). Zo resteert een heel klein deel dat we verantwoord afvoeren, zoals asbest.

Planning werkzaamheden

We voeren de werkzaamheden uit in stappen. Eerst demonteren we onderdelen en bouwmaterialen met zo min mogelijk beschadigingen voor hergebruik. Daarna halen we het asbest uit het gebouw. Bij deze stap is de verwachting dat dit weinig tot geen overlast zal geven in de omgeving.  Stap twee is het verwijderen van de zware draagconstructie, vloeren en het dak. Dat moet met zwaar materieel. Dit doen we naar verwachting in de periode augustus tot half oktober.

Heb ik als omwonende last van de sloop?
Welke route heeft het bouwverkeer?
Zijn er straten die tijdens de bouw worden afgesloten?
Hoe zit het met de veiligheid tijdens de sloopwerkzaamheden?