Luchtfoto Tilburg University Sports Center

Nieuwbouw Sports Center

Sinds 1962 heeft Tilburg University een eigen Sports Center waar veel studenten en medewerkers gebruik van maken. Om in de sportbehoeften van de zeer sterk toegenomen aantallen studentensporters goed te kunnen blijven voorzien, is het nodig dat we de sportvoorzieningen uitbreiden en herontwikkelen. Bovendien is het Olympia gebouw verouderd, waardoor ingrijpen noodzakelijk wordt.

Facility Services is gestart met een studie om begin 2022 een keuze te kunnen maken welke oplossing het beste past. Zodat daarna een begin gemaakt kan worden van het ontwerp. De volgende scenario’s onderzoeken we:

  • De mogelijkheid van een grootschalige verbouwing en uitbreiding op de huidige locatie. Omdat een flink deel van de naastgelegen, voormalige theologische faculteit (het zogenaamdeTFT gebouw) wordt gesloopt ontstaat er ruimte. Deze ruimte maakt uitbreiding van het Sports Center mogelijk.
  • De mogelijkheid van een volledige nieuwbouw van het Sports Center op een van de buitensportvelden aan de Sportweg. Dit scenario biedt de mogelijkheid om de Olympia- en TFT- locaties te herontwikkelen.

Alle Nederlandse universiteiten (m.u.v. de Open Universiteit) bieden sportfaciliteiten aan. De voorziening die onze universiteit aanbiedt wordt ook nog eens heel goed gebruikt door studenten en medewerkers. In 2019 waren er ruim 12.000 unieke leden met een geldig abonnement in dat jaar. Het Sports Center is ooit opgericht met het idee dat een gezonde geest in een gezond lichaam zit, maar inmiddels zijn er steeds meer bewezen effecten van sporten en bewegen. Zo is er een significante toename van studieresultaten, neemt het mentale en fysieke welzijn toe en draagt het bij aan community building.