Studium Generale - A New Lost Generation

A New Lost Generation? Youth Employment in Corona Times

Datum: Tijd: 19:30 Locatie: Online via Zoom, registration required

Wat is het effect van de Corona-crisis op de arbeidsmarkt? Hebben jongeren het bijzonder moeilijk of biedt de crisis ook kansen? Sonja Bekker, Ton Wilthagen en Nina Meeuwes zullen in deze webinar hun visie delen. (Engels / SG-Certificaat*)