Corona dialogen

De coronadialogen – Hoe gaan we verder na corona?

Datum: Tijd: 15:30 Locatie: Online via livestream

Talkshow i.s.m. NEMO Kennislink: Denker des Vaderlands Paul van Tongeren, gedragswetenschapper Reint Jan Renes en hoogleraar ouderzorg Katrien Luijkx gaan met elkaar in gesprek. (Nederlands / SG Certificaat*)

Bekijk hier de talkshow

Hoe verder na corona?

Wat zijn de gevolgen van de corona-uitbraak op de langere termijn? Wat kunnen we leren van de crisis, met het oog op de grote vragen van deze tijd: Hoe ziet een duurzame samenleving eruit? Wat zijn solidariteit en rechtvaardigheid? Hoe krijgen we vertrouwen terug in onze samenleving?

Expertise

Drie wetenschappers vertellen vanuit hun eigen expertise en gaan met elkaar in gesprek tijdens deze talkshow i.s.m. NEMO Kennislink: Denker des Vaderlands Paul van Tongeren, gedragswetenschapper Reint Jan Renes en hoogleraar ouderzorg Katrien Luijkx.

Coronaweek

Het coronagesprek is het afsluitende deel van de coronaweek. De onderzoekers gaan ook in op ervaringen die NEMO Kennislink heeft opgetekend van verschillende generaties, en die een online dialoog eerder in de week heeft opgeleverd.

Sprekers

 • Paul van Tongeren

  Paul van Tongeren

  Denker des Vaderlands
 • Reint Jan Renes

  Reint Jan Renes

  Gedragswetenschapper
 • Katrien Luijkx

  Katrien Luijkx

  Bijzonder hoogleraar ouderenzorg
 • Leon Heuts

  Leon Heuts

  Hoofdredacteur NEMO Kennislink
 • Anne van Kessel

  Anne van Kessel

  Freelance wetenschapsjournalist
 • Collin Hoeve

  Collin Hoeve

  Singer-songwriter

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij volgde in april Daan Roovers op als de nieuwe Denker des Vaderlands voor de periode van twee jaar. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het beste publieksfilosofische boek. Onlangs verscheen Het wonder van betekenis, een gesprek met journalist Marc van Dijk. Van Tongeren laat daarin zien hoe feiten altijd samenhangen met waarde en betekenis.

Reint Jan Renes

Alle maatregelen en restricties hebben er voor gezorgd dat we gezamenlijk ons gedrag moeten veranderen. Geen gemakkelijke verandering, maar toch heeft bijna de hele maatschappij zich aangepast aan de nieuwe situatie. Reint Jan Renes, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, is expert op het gebied van gedragsveranderingen en onderzoekt al jarenlang hoe overheden ons gedrag positief kunnen beïnvloeden.

Renes zette in april, samen met drie anderen, de Corona Gedragsunit op – een nieuwe eenheid binnen het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Deze gedragsunit adviseert de Nederlandse overheid hoe het coronabeleid er het beste uit kan zien, op basis van wetenschappelijke kennis rondom gedrag, psychologie en gezondheid, én hoe ze dit beleid het beste kunnen communiceren naar de maatschappij.

Renes: “Het is belangrijk dat de overheid ingrijpt als regels onvoldoende gevolgd worden, maar tegelijkertijd moet ze niet te hard zijn, ook om voldoende draagvlak voor de regels te houden.”

Katrien Luijkx

Katrien Luijkx is als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg verbonden aan Tilburg University. In dagblad Trouw vertelde ze over het ‘duivelse dilemma’ bij het sluiten van verpleeghuizen. “De kwaliteit van leven was ondergeschikt aan het gezondheidsrisico. Ik snap dat het een duivels dilemma is, want waar doe je goed aan? Bewoners hebben in een verpleeghuis over het algemeen niet lang meer te leven. Ze hadden er zelf voor kunnen kiezen hun naasten te blijven ontmoeten en dan maar een grotere kans op besmetting te lopen. We hebben het hen niet gevraagd.”

Leon Heuts

Als hoofdredacteur van NEMO Kennislink ziet Leon Heuts het als zijn missie om wetenschap en samenleving dicht bij elkaar te brengen. ‘De coronapandemie laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Wetenschappelijke kennis wordt vaak gewantrouwd, terwijl onderzoekers in het publieke debat te maken hebben met vele stemmen die claimen het beter te weten. Ik denk dat dit mede komt doordat er bij de bestrijding van zo’n pandemie meer komt kijken dan wetenschap alleen. Het gaat ook over wat wij als samenleving belangrijk vinden, en om gehoord te worden. Met inspraak en erkenning komt ook vertrouwen. Niet alleen met het oog op nu, maar ook op de toekomst. De coronapandemie kan immers niet worden los gezien van thema’s als duurzaamheid of solidariteit. In dat gesprek is wetenschap de betrouwbare bron van kennis, maar gaat het erom dat we samen van gedachten wisselen over wat we met die kennis doen’.

Anne van Kessel

Anne van Kessel is freelance wetenschapsjournalist voor o.a. NEMO Kennislink, NRC, KIJK en Quest. Daarnaast treedt ze regelmatig op als gastdocent bij verschillende opleidingen wetenschapscommunicatie/journalistiek en is ze cursusleider van de SCW cursus wetenschapsjournalistiek. Ook ben is ze zo nu en dan op een podium te vinden voor live-interviews met wetenschappers of als moderator.

‘De afgelopen maanden werkte ik bij NEMO Kennislink aan het coronathema. Ik bedacht onderwerpen voor artikelen en schreef zelf onder andere verhalen over langdurige gevolgen van corona en over hoe ouderen het afgelopen jaar ervaren hebben. Nu we deze pandemie bijna onder controle hebben met vaccins ben ik benieuwd welke lessen we hieruit trekken. Op 20 mei bespreken we het met enkele experts en onze lezers tijdens het slotevenement van ons coronathema.’

Collin Hoeve

Collin Hoeve is een Nijmeegse singer-songwriter die je zou kunnen kennen als de snelste singer-songwriter van Nederland, zijn wekelijkse optredens bij TV en Radio Gelderland of van zijn deelname aan The Voice Of Holland waar hij blind audition deed met een eigen nummer.

Als snelschrijver is hij in staat om in zeer korte tijd een lied te maken, bijvoorbeeld als samenvatting van een debat of evenement of ter ere van speciale gelegenheden. Collin zal de coronadialoogweek samenvatten en afsluiten met een lied.

Meer informatie

Deze middag wordt georganiseerd door NEMO Kennislink i.s.m.  Studium Generale.

Contact: Annelieke Koster (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

  

Volg Studium Generale op social media

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.