beeldwerken, filosoof, laptop

De Filosofie Draait Door

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg & livestream

Filosofen helpen het voortrazende leven beter te begrijpen. In dit Hartslagcafé wordt het open science boek ‘Second Thoughts’ beklonken met analyse en discussie over Waarheidsverval, Mentale Schade en de CoronaPas. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 20:00-22:00 uur.  
Kaarten via Paradox uitverkocht.

Bekijk de livestream

Filosofen helpen ons het voortrazende leven beter te begrijpen. Met spitse essayistische optredens bezegelen een viertal auteurs het open science boek ‘Second Thoughts’ en illustreren ze het nut van het filosofisch duiden van het laatste nieuws.

Actualiteiten

Hoewel de coronacrisis soms anders aanvoelt, de wereld draait volop door! Wat valt de filosofen op als ze de krant lezen of het nieuws volgen? En hoe gebruiken ze de filosofie om grip te krijgen op actuele ontwikkelingen? We dagen de filosofen uit om actualiteiten te duiden en het nut van het filosofisch denken daarbij te illustreren. Net als bij de aankondiging van het Journaal, weten we weten pas kort tevoren wat de onderwerpen van gesprek zullen zijn. Maar laat je vooral verrassen door ‘De filosofie draait door’!

Boeklancering

Second Thoughts

Aanleiding voor deze avond is de publicatie van het boek Second Thoughts: First Introductions to Philosophy.
Hierin vind je inleidende essays over belangrijke deelgebieden en benaderingen van de filosofie zoals politieke filosofie, epistemologie of metafysica. De hoofdstukken geven je te denken over de samenleving, de mens, de werkelijkheid en het denken als zodanig. De bijdragen zijn allemaal geschreven  door gerenommeerde academici: Monica Meijsing, Herman Philipse, Jenny Slatman, Thijs Lijster, Constanze Binder, Tim De Mey en vele anderen. De inhoud is echt Open Access, je kunt het dus zonder probleem downloaden en verspreiden. En docenten en onderzoekers kunnen de stof in hun cursussen gebruiken, erop voortbouwen en de inhoud verder ontwikkelen.

Vanavond laten we zien hoe je een aantal van die filosofische inzichten kunt gebruiken bij het duiden van de actualiteiten.

Met:

  • Maureen Sie, hoogleraar filosofie van moreel handelen
  • Bart Engelen, universitair hoofddocent ethiek, sociale en politieke filosofie
  • Monica Meijsing, universitair docent filosofie, Tilburg University
  • Tim de Mey, docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Moderator is Ruben Bastiaanse.

Meer informatie

Het Hartslagcafé is een initiatief van Studium Generale. Deze editie wordt georganiseerd i.s.m. Departement Filosofie, Open Science Community Tilburg, Open Press TiU en studievereniging Sapientia Ludenda, Tilburg University.

Het Hartslagcafé is een maandelijkse rubriek voor analyse en discussie over maatschappelijke ontwikkelingen. In het centrum van Tilburg, op de planken van muziekpodium Paradox, spreken bekende en onbekende denkers en wetenschappers. Interessant voor iedereen!

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

 


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg ons op social media