Hartslagcafé – De menselijke maat

De Menselijke Maat

Datum: Tijd: Tijdstip volgt Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

GEANNULEERD: Wegens corona-omstandigheden kan deze editie van het Hartslagcafé niet doorgaan.

De schaal waarop de samenleving orde krijgt gaat nogal eens voorbij aan de menselijke maat. In tal van maatschappelijke sferen komt de burger klem te zitten of voelt hij zich vervreemd. Zo spreekt de Toeslagenaffaire boekdelen en roept de voortrazende digitalisering vragen op. In het Hartslagcafé gaan we op zoek naar oorzaken, gevolgen en hoe het beter kan. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Vanwege coronaomstandigheden kan dit Hartslagcafé niet doorgaan.

Méér dan een affaire

Uit de Toeslagenaffaire blijkt dat naar schatting 30.000 ouders van jonge kinderen bij het minste of geringste als ‘fraudeur’ bestempeld konden worden. Als gevolg werd hen door de overheid ‘Ongekend onrecht’ aangedaan en kwamen gezinnen in zware problemen. Maar de Toeslagenaffaire is méér dan een affaire. Het legt ook structurele vraagstukken op tafel over de verhouding tussen overheid en burger en of mensen zich nog wel deelgenoot weten van de samenleving.

Beterschap

In dit Hartslagcafé kijken we naar ‘de menselijke maat’ in onze samenleving. Hoe kan het dat burgers zich soms niet meer dan een nummertje of zelfs speelbal voelen van de bureaucratie en algoritmen van de overheid? Je mag immers toch verwachten dat politici, ambtenaren en professionals het beste met de burger voor hebben. En wat zijn de gevolgen voor individu en samenleving als er een gevoel van wantrouwen overheerst? Wat zijn ideeën om de overheid de burger beter te laten dienen? Concreet kijken we hierbij bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in de Zorg- en Welzijnssector.

Met:

Hartslagcafé

Het Hartslagcafé is een initiatief van Studium Generale

Het Hartslagcafé is een maandelijkse rubriek voor analyse en discussie over maatschappelijke ontwikkelingen. In het centrum van Tilburg, op de planken van muziekpodium Paradox, spreken bekende en onbekende denkers en wetenschappers. Interessant voor iedereen!

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg ons op social media