Hartslagcafé – Het Krediet van de Banken

Hartslagcafé: Het Krediet van de Banken

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Muziekpodium Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bankwezen én het monetaire systeem? Hoeveel vertrouwen geniet de financiële sector? Inzicht wordt gegeven door de economen Arnoud Boot en Ron Berndsen. (taal Nederlands / Certficaat*)

Tijd: 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.30u).
Toegang standaard 3 euro.
Voorverkoop via Paradox. Studenten gratis op vertoon van studentenkaart. Studenten kunnen via bartho@paradoxtilburg.nl een kaartje reserveren.
Zie ook Facebook.

Zonder krediet geen onderneming, geen huis, geen auto, geen studie, geen oplossing. Maar hoe is al dat krediet mogelijk? En hoe stevig is ons financiële systeem?

Na de crisis

De rol van de financiële sector binnen onze economie en onze samenleving is de afgelopen decennia steeds dominanter geworden. Maar sinds de financiële crisis van 2008 weten we ook dat de banken niet als vanzelf stabiel zijn en ook niet per se het publieke belang dienen. Welke ontwikkelingen hebben zich sindsdien in de financiële sector voorgedaan? Hoe wordt getracht meer aan vertrouwen te winnen?

0% rente

Geld lenen wordt steeds goedkoper. De private schulden lopen dan ook torenhoog op. Waar banken nog wel rente heffen op verstrekte leningen, levert gespaard geld nauwelijks of geen rendement op. Zo ligt de spaarrente inmiddels op en tegen de 0%, en is voor grote bedragen al zelfs sprake van negatieve rente. Hoe komt dat, en wat zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van deze trend? Welke rol spelen de centrale banken hierin?

Toekomst

Met betrekking tot structuur, stabiliteit en het vertrouwen in de financiële sector zijn er diverse interessante ideeën en ontwikkelingen. Zo wordt er gesproken over een staatsbank, kloppen er diverse FinTech bedrijven op de deur, en worden de mogelijkheden van ‘thrustless’ cryptomunten en giraal centralebankgeld bestudeerd. Hoe waarschijnlijk en wenselijk zijn deze ontwikkelingen?

Hartslagcafé – Het Krediet van de Banken

Vertrouwen in Instituties

Deze avond vindt plaats in het kader van het seizoenthema ‘Vertrouwen in Instituties’. Voor een weerbare samenleving is het nodig dat waardevolle instituties met haar tijd meegaan en dat deze vertrouwen blijven genieten van de mensen die het aangaan. Volgens het CBS (2017) ligt het publieke vertrouwen in de banken met circa 40% laag ten opzichte van andere instituties.

Sprekers

  • Arnoud Boot, WRR-lid en hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, Universiteit van Amsterdam.
  • Ron Berndsen, hoogleraar financiële infrastructuur en systeemrisico, Tilburg University.

Algemeen

Het Hartslagcafé is een initiatief van Academic Forum van Tilburg University. Deze editie is tot stand gekomen m.m.v. studievereniging Asset

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

* Voor studenten aan Tilburg University kan dit programma meetellen voor het certificaat Academic Forum.