Epic Studium Generale

Mens, Übermensch, Androïde*

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: PARK, Wilhelminapark 53, Tilburg

Wie is de mens? Hoe veranderen wij onder invloed van de robotisering de samenleving? Kunnen robots 'menselijk' zijn? Filosofe Martine Prange gaat deze vragen met behulp van o.a. Friedrich Nietzsche te lijf. (taal: Nederlands)

*WIJZIGING*: Vanwege omstandigheden kan Martine Prange vanavond niet komen. Filosoof promovendus Max van der Heijden zal nu de Nietzsche-lezing verzorgen.

Tijd: 20.00-22.00 uur
Aanmelden niet nodig. Toegang  5 euro, inclusief koffie en thee bij ontvangst. Studenten gratis op vertoon studentenpas.

Wie is de mens?

Wie is de mens? Hoe veranderen wij onder invloed van de robotisering de samenleving en kunnen robots 'menselijk' zijn wanneer we ze emotioneler maken? In deze lezing probeert Martine Prange, hoogleraar filosofie aan Tilburg University, antwoord te geven op deze vragen met behulp van Nietzsche en andere grote denkers. 
(Noot: wegens verhindering Martien Prange wordt de lezing verzorgd door filosoof promovendus Max van der Heijden)

Martine Prange

Na de lezing is er een tafelgesprek met kunstenaars Jenny Ymker en Stan Wannet. Moderator is kunstjournalist en adviseur Alex de Vries. Werk van beide kunstenaars is opgenomen in de tentoonstelling ‘Übermensch’.

Expositie

De avond vindt plaats te midden van de tentoonstelling ‘Übermensch’. PARK stelde deze samen met kunstenaars die zich in hun werk bezig houden met thema's als het veranderend mensbeeld en de uitbreiding van het lichaam. Met werken van Stefan Cammeraat (NL), Bart Hess (NL), Jenny Holzer (US), Mark Manders (NL), Johan Tahon (BE), Guus Voermans (NL), Stan Wannet (NL) en Jenny Ymker (NL).

Conferentie

Aanleiding voor de publiekslezing en de expositie is de conferentie van de Friedrich Nietzsche Society onder de titel ‘Nietzsche and Humanity: (Anti-) Humanism, Posthumanism, Transhumanism’. Deze vindt plaats van 12 t/m 14 september op Tilburg University.

Algemeen

Deze avond wordt georganiseerd door platform for visual arts PARK i.s.m. Tilburg University’s departement Filosofie en Academic Forum.

Contact: Has Klerx (Academic Forum)

* Voor studenten van Tilburg University kan het meetellen voor het Academic Forum certificaat.