Epic Studium Generale

Samenwerken met Studium Generale

Onze activiteiten richten zich in het bijzonder op studenten, maar ook universitaire medewerkers en andere belangstellenden zijn meer dan welkom om deel te nemen.

Samenwerken met Studium Generale

  • Heb je een idee?
  • Wil je met ons samenwerken?
Neem contact met ons op
Samenwerkingspartners