Zwijsen Building

Zwijsengebouw: centrum voor reflectie en gebed

Het Zwijsengebouw biedt ruimte voor reflectie en bezinning aan studenten en medewerkers op de campus van Tilburg University.

Openingstijden in verband met coronavirus

Reflectie en gebed

Het markante Zwijsengebouw, centraal gelegen op de campus van Tilburg University,  werd op 22 mei 1992 geopend.

Dit centrum voor reflectie en gebed nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. Een plaats waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen, een plek ook waar wetenschappers iets van hun niet-wetenschappelijke kant kunnen laten zien. Hiermee is het een kwalitatieve toevoeging aan de universiteit, waarbij geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen niet op de voorgrond staan. Een laagdrempelig gebouw dat bezoekers geen bepaalde identiteit opdringt, zodat iedereen zich er welkom voelt. Een gebouw dat een evenwicht vormt tussen rust en ontmoeting. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen door studenten en medewerkers.

In de zaal van het Zwijsengebouw zijn 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die in de 19e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg.

Multifunctioneel gebouw

Het Zwijsengebouw is in 2014 grondig gerenoveerd en verbouwd tot een meer multifunctioneel gebouw. 

  • De zaal op de begane grond biedt ruimte voor meditatie of gebed, of om er in alle rust even te zitten. Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen.
  • De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een rustig gesprek te voeren.
  • Een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers is beschikbaar op de eerste verdieping.
Huisregels >>

Bijeenkomsten & Reguliere activiteiten

Update: in verband met het coronavirus zijn (groeps)bijeenkomsten tot nader orde niet mogelijk.

Normaliter vinden in het gebouw een diversiteit aan bijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Studium Generale, alsook door andere afdelingen en studenten(-organisaties) binnen de universiteit.

Meer informatie over de uiteenlopende reguliere bijeenkomsten (en hun organisaties) vind je hieronder (openklappen items):

Zenmeditatie
Stiltemeditatie
Mindfulness - Wake Up Tilburg
Workshop 'Free your mind'
Moslimgebed
Studentenverenigingen
Studentenpastoraat Maranatha

Contact

Meer informatie: