Night University 2021

Informatie voor deelnemers Night University

Night University is hét jaarlijkse wetenschapsfestival van Tilburg University.

Beleid inzake programmabijdragen

De organisatie van wetenschapsfestival Night University heeft een open uitnodiging gestuurd naar alle aan Tilburg University verbonden onderzoeksinstituten, faculteiten, departementen en de daaraan gerelateerde studieverenigingen. Deze zijn uitgenodigd om de ‘Tilburgse’ wetenschap en het academisch onderwijs te vertegenwoordigen en te illustreren, én om in contact te treden met een geïnteresseerd publiek. Ook zijn er enkele maatschappelijke partners uitgenodigd die zich bezighouden met de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving.

Het staat andere wetenschaps- en studentgerichte organisaties vrij om een ​​bijdrage aan Night University voor te stellen. De programmacommissie beoordeelt op basis van het gewenste profiel van het wetenschapsfestival. Voorstellen moeten de wetenschappelijke component van het festival versterken en / of bijdragen aan het idee van de levendige campus. Door de coronasituatie zijn we genoodzaakt extra selectief om te gaan met de voorstellen. De mogelijkheden zijn beperkt. Toch zijn ideeën voor live experimenten en (buiten) optredens extra welkom.

Heb je een concreet voorstel, stuur dit dan vóór 21 juni 2021 naar: Nightuniversity@tilburguniversity.edu

Corona situatie

Voor de aankomende editie wordt rekening gehouden met de corona-situatie. De vooruitzichten voor het najaar zijn positief, wel moeten we in staat zijn op een veilige manier het festival te laten plaatsvinden, in lijn met de dan geldende bestuurlijke richtlijnen. Onder meer betekent dit dat we bij voorbaat meer spreiding in het programma aanbrengen, zowel fysiek als qua timing, en dat we wat minder sessies plannen dan we gewend zijn. En om grip te hebben op publieksaantallen worden bezoekers gevraagd zich t.z.t. voor de verschillende sessies aan te melden. In andere gevallen houden zaalwachters een maximum aantal toegestane bezoekers aan. Dit alles is onder voorbehoud van veranderende (corona) vooruitzichten en maatregelen.

[laatste update: 20 mei 2021]