Night University 2019 algemeen

Cooperation in the global era

Datum: Tijd: 20:30 Locatie: Zwijsen building

NIGHT TALK - Volgens filosoof Michael Vlerick is het tijd voor een mondiaal sociaal contract. Hij zal uitleggen en in discussie gaan waarom dit geen utopia is. (taal: Engels)

Om grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, overbevolking, migratie en armoede aan te pakken, zullen we mondiaal moeten samenwerken. In de bestaande internationale politieke context, waarin meeliftgedrag de boventoon lijkt te voeren, blijkt echter dat wereldwijde samenwerking geen makkie is. Volgens Michael Vlerick is dat geen verrassing, want samenwerking over de grenzen van groepen heen is niet iets waar wij evolutionair op zijn voorbereid.

In zijn boek ‘De tweede vervreemding’, laat Michael Vlerick zien dat efficiënte en rechtvaardige wereldwijde samenwerking geen utopie hoeft te zijn. In feite hebben we alle middelen tot onze beschikking om die samenwerking mogelijk te maken. Het is tijd voor een mondiaal sociaal contract.


Meer details