Studium Generale - Diversiteit

Publicaties Studium Generale

Studium Generale* besteedt in allerlei bijeenkomsten aandacht aan actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Incidenteel worden naar aanleiding hiervan artikelen gepubliceerd en publicaties uitgegeven.

Studium Generale in het nieuws:

Naar aanleiding van de programma's van Studium Generale verschijnen er opiniestukken, interviews en artikelen. Lees ze hier terug:

 

TitelAuteurProgramma Studium GeneraleVerschenen
Naar de film op de campus: Open Air Cinema groot succesRob Dekkers4x Open Air Cinema in september 202228 sep 2022
Univers
Politieke polarisatie is in Nederland geen overheersende trendPaul DekkerHartslagcafé: Polarisatie in de Polder (29 sep 2022)28 sep 2022
Sociale Vraagstukken
NFT: De hyperrealiteit van een verveelde aapRob DekkersNFTs: Solid Investment or Crazy Hype? (8 sep 2022)12 sep 2022
Univers
Praten over zelfmoord zou doodgewoon moeten zijnAnne GrefkensSuicide and Prevention: Breaking the Silence (6 sep 2022)9 sep 2022
Univers
Luisteren is de spreker serieus nemen [opinie]dr. Eva MulderInScience Filmfestival on Tour 2021
(11 dec 2021)
9 dec 2021
Brabants Dagblad
Mensenrechten worden vaak gebruikt voor politiek gewin en moeten worden beschermd [interview]drs. Tineke BennemaMax van der Stoel Human Rights Lecture & awards 
(10 dec 2021)
6 dec 2021
Tilburg University News
Als we erin slagen lange termijn denkers te zijn, worden we misschien de goede voorouders die toekomstige generaties verdienen [interview]Sebas van AertMasterclass Roman Krznaric
(17 nov 2021)
2 dec 2021
Univers

Publicaties:

* Studium Generale was van 2011 tot augustus 2020 functionerend onder de naam 'Academic Forum' aan Tilburg University.

Rapport 'A Learning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst' (2017)

Een verslag van een onderzoek onder wetenschappers werkzaam aan Tilburg University over hun visie op de universiteit, haar taak in de samenleving en de uitdagingen met het oog op de toekomst.  Hierin wordt een herziene reflectie op de tweeledige doelstelling van het universitaire 'Waarden in de wetenschap' project gegeven:

  • In welk opzicht geven gesprekken met medewerkers een nieuwe impuls aan de bezinning op waarden in relatie tot de beoefening van wetenschap aan Tilburg University?
  • Welk nieuw perspectief ontstaat hierdoor op het universitaire waardendebat enerzijds en de identiteit van Tilburg University – 'inspired by the Catholic tradition' – anderzijds?

Het onderzoeksrapport laat zien dat academici werkzaam aan Tilburg University behoefte hebben aan een visie op hun taak en functie ten aanzien van de hedendaagse samenleving, maar niet over een consistente visie beschikken. Zij maken zich zorgen over sommige ontwikkelingen, voelen zich klem zitten door de verschillende eisen die aan hen worden gesteld en hebben vooral het gevoel dat zij zelf niet aan het roer staan als het gaat om de ontwikkelingen waar de toekomst van hun vak, hun departement, hun faculteit en hun universiteit van afhangt. Hun blikveld beperkt zich doorgaans tot de concrete ontwikkelingen waar zij zelf direct mee te maken hebben en wordt sterk beïnvloed door de vraag hoe professioneel en existentieel te overleven in de situatie waarin zij zich bevinden.

Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center, concludeert in zijn nawoord dat de ontwikkeling van een publieke opinie onder wetenschappers over de missie, taak en weg naar de toekomst aan Tilburg University van groot belang is. Hij pleit ervoor het zoeken naar vormen die de uitwisseling hierover bevorderen, en zo de ontwikkeling van een publieke opinie, tot een prioriteit van het beleid te maken. Dit om te voorkomen dat de universiteit uit onderdelen bestaat die weinig samenhang met elkaar vertonen. En om het gevoel onder Tilburgse wetenschappers te doorbreken dat zij de speelbal zijn van allerlei ontwikkelingen waarop zij weinig of geen invloed hebben.

Dit geheel in lijn met Martinus Cobbenhagen (founding father van de universiteit), die van mening was dat de academie een bijdrage te leveren had aan de samenleving vanuit een expliciete visie op goed leven, en dat de universiteit hierin een rol kan spelen bij het zicht krijgen hierop en het bevorderen hiervan.

Download het rapport (pdf)   Bestel de paperback via Studium Generale

Cobbenhagen essays (2016)

 

De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit

“We moeten zelf van ons leven iets maken, levenskunstenaar zijn. We moeten niet alleen de gelegenheden tot het verkeerde vermijden, maar tevens – en zeker niet minder – de mogelijkheden tot het goede zoeken en aangrijpen. De verzuimde mogelijkheden bederven misschien meer in het leven dan het niet vluchten van de verkeerde gelegenheden. Want verzuimde mogelijkheden keren niet gauw, misschien nooit meer, terug.”

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Vanaf de oprichting van de ‘Rooms Katholieke Handelshoogeschool’ in 1927 tot zijn voortijdige dood in 1954 was hij niet alleen hoogleraar en verschillende keren rector, maar inspireerde hij het beginnende academische en gemeenschapsleven in Tilburg met frequente voordrachten en artikelen. Samen vormen deze teksten de ‘idee’ die Cobbenhagen had van een Tilburgse universiteit. Meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in belangrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze voor het eerst gebundeld uitgegeven, op slecht oorlogspapier, in een uitgave die reeds lang niet meer verkrijgbaar is.

Nu, 70 jaar later, zijn deze bijdragen – op enkele zeer tijdgebonden stukken na – opnieuw gepubliceerd: in de nieuwe spelling, met een notenapparaat, en, met het oog op de huidige samenstelling van de academische gemeenschap, met een Engelse vertaling. Zo is Cobbenhagens visie opnieuw beschikbaar voor al degenen die de Tilburgse universiteit vandaag ter harte gaat. Want je kunt iets pas ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

  • Redactie: Academic Forum i.s.m. Studentenpastoraat Maranatha  

Download de Cobbenhagen Essays (pdf)  Bestel de paperback via Studium Generale

Stadslucht - Beloften en paradoxen van de stad (2015)

Bundel, samengesteld naar aanleiding van de programmareeks 'Stadslucht' (Academic Forum - 2014),  waarin vanuit verschillende maatschappijwetenschapelijke disciplines en uit filosofische kring extra kleur gegeven aan het denken over de stad. Concrete voorbeelden uit het stedelijke leven worden afgewisseld met reflectie op de beloften en paradoxen van de stad.

Twee zielen in één borst (2013)

Bundel, samengesteld naar aanleiding van de 'Dag van de Filosofie 2012', waarin een aantal denkers een uiteenzetting geeft over de spanning tussen rationaliteit en irrationaliteit, tussen verstand en gevoel, tussen eigenheid en universalisme. 

 

 

Met bijdragen van Ger Groot, Christian Krijnen, Hans Dooremalen, Paul Cobben, Arnon Grunberg, Herman de Regt, Ad Verbrugge, Rene Boomkens, Theo de Wit en Liesbeth Noordegraaf-Eelens.

 

 

De waarden van de wetenschap: wetenschappers en studenten Tilburg University in gesprek (2012)

Dit rapport neemt de draad op van het boekje Met het oog op goed leven: Cobbenhagen en onze universitaire cultuur (2011) van prof. Erik Borgman. Het is een resultaat van het project ‘Waarden in de Wetenschap’ van Academic Forum, waarmee Tilburg University het debat wil stimuleren over haar fundamentele waarden.

Download de publicatie "De waarden van de wetenschap" (pdf)

Lust & het Goede Leven (2012) 

Bundel, samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2011, waarin een aantal denkers uiteenzet hoe we vandaag de dag omgaan met het spanningsveld 'Lust en het Goede Leven'.

Wet van de vrijheid (2011)

Bundel waarin een aantal denkers ingaat op maatschappelijke vraagstukken rondom het thema ‘vrijheid’. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2010´.

Religie, Politiek & Civil Society - Verzoening of verzet? (2010)

Bundel, samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2009, waarin een aantal denkers ingaat op het spanningsveld tussen religie en politiek in Europa, dat is ontstaan na de aanslagen van 11 september 2001.