Studium Generale, students

Studium Generale Certificaat

Ben je student aan Tilburg University, en wil jij op je CV aantonen dat je werk maakt van je brede academische nieuwsgierigheid? Overtuig je toekomstige werkgever van jouw interesse in actuele thema’s, verrassende perspectieven en verdiepende lagen met het Studium Generale Certificaat!

 • Je bent student aan Tilburg University.
 • Online aanmelding voor het certificaat is voorwaarde voor deelname aan het certificaat. 
  Schrijf je hier in
 • Neem deel aan tenminste 5 daartoe geselecteerde events (aangeduid met 'SG-Certificaat' in de beschrijving) van Studium Generale in het studiejaar 2022/2023;
 • Je wordt geacht het gehele event bij te wonen (offline/livestream) of teruggekeken te hebben (indien een opname van het event achteraf online via Studium Generale beschikbaar is).
  Let op: ook bij terugkijken tellen alleen de events uit het studiejaar 2022/2023 (september 2022-juni 2023)!
 • Verslag. Schrijf van elk van die 5 events in 130 tot 170 woorden wat jij m.b.t. de inhoud ervan hebt geleerd. Hoe heeft dit programma jouw horizon verbreed? Heeft het programma je denken aangescherpt en / of je inzichten veranderd? Onderbouw dit. Het verslag moet in eigen woorden zijn geformuleerd, kopiëren is taboe. De taalkeuze voor je verslag naar Nederlands en/of Engels is vrij.

  Je complete verslag - één document in Word of pdf, met daarin de vijf tekstjes over de door jou geselecteerde  events - dient uiterlijk 1 juli 2023 (voor 9.00 uur) te zijn ingediend via onderstaande link
  Verslag indienen
 • De ingediende verslagen zullen uiterlijk 15 juli 2023 beoordeeld worden, waarna bij positieve beoordeling het certificaat z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.

Het certificaat is een initiatief van Studium Generale (Tilburg University), bedoeld om een bredere bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bij studenten van de universiteit te stimuleren. Het certificaat is geen onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma (geen studiepunten), maar is hierop wel een aanvulling. Wanneer aan de hierboven weergegeven voorwaarden positief is voldaan, wordt aan het einde van het collegejaar een certificaat (hard copy) uitgereikt als bewijs van je brede academische belangstelling tijdens je studie aan Tilburg University en ontvang je een link om het certificaat toe te voegen aan je LinkedIn profiel. Het certificaat is gratis, en behoudens uitzonderingen geldt dat ook voor de entree tot de events.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Bekijk  onze evenementenkalender   Meld je aan voor onze nieuwsbrief  

Volg Studium Generale op social media