Studium Generale, students

Studium Generale Certificaat

Ben je student aan Tilburg University, en wil jij op je CV aantonen dat je werk maakt van je brede academische nieuwsgierigheid? Overtuig je toekomstige werkgever van jouw interesse in actuele thema’s, verrassende perspectieven en verdiepende lagen met het Studium Generale Certificaat!

 • Je bent student aan Tilburg University.
 • Online aanmelding voor het certificaat is voorwaarde voor deelname aan het certificaat. 
  Meld je hier aan voor deelname aan het SG-Certificaat
 • Neem deel aan tenminste 5 daartoe geselecteerde events (aangeduid met 'SG-Certificaat' in de beschrijving) van Studium Generale in het studiejaar 2023/2024;
 • Je wordt geacht het gehele event bij te wonen (offline/livestream) of teruggekeken te hebben (indien een opname van het event achteraf online via Studium Generale beschikbaar is).
  Let op: ook bij terugkijken tellen alleen de events uit het studiejaar 2023/2024 (september 2023-juni 2024)!
 • Verslag. Schrijf voor elk van deze vijf programma’s in 130-170 woorden wat jij ervan hebt geleerd. Hoe heeft dit programma jouw horizon verbreed? Hoe en waarom heeft het je denken aangescherpt en/of je inzichten veranderd? Omdat we studenten aanmoedigen programma’s niet alleen samen te vatten, eindig je elk tekstje met een (kritische) vervolgvraag aan (een van) de spreker(s). Je verslag moet in je eigen woorden zijn geformuleerd, kopiëren is taboe. Je verslag kan in het Nederlands en/of Engels worden geschreven.

  Je complete verslag - één document in Word of pdf, met daarin de vijf tekstjes over de door jou geselecteerde  events - dient uiterlijk 1 juli 2024 (voor 9.00 uur) te zijn ingediend via onderstaande link
  Lever hier je verslag in
 • De ingediende verslagen zullen uiterlijk 15 juli 2024 beoordeeld worden, waarna bij positieve beoordeling het certificaat z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.
 • Degenen die al in het eerste semester 5 events hebben gevolgd kunnen al eerder een beoordeling ontvangen. Uiterlijke inleverdatum voor het verslag is in dat geval 1 januari 2024. Deze zullen op 15 januari 2024 beoordeeld zijn.
   

Het certificaat is een initiatief van Studium Generale (Tilburg University), bedoeld om een bredere bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bij studenten van de universiteit te stimuleren. Het certificaat is geen onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma (geen studiepunten), maar is hierop wel een aanvulling. Wanneer aan de hierboven weergegeven voorwaarden positief is voldaan, wordt aan het einde van het collegejaar een certificaat (hard copy) uitgereikt als bewijs van je brede academische belangstelling tijdens je studie aan Tilburg University en ontvang je een link om het certificaat toe te voegen aan je LinkedIn profiel. Het certificaat is gratis, en behoudens uitzonderingen geldt dat ook voor de entree tot de events.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

 

Bekijk  onze evenementenkalender   Meld je aan voor onze nieuwsbrief  

Volg Studium Generale op social media