Epic Studium Generale

Certificaat Studium Generale

Ben je student aan Tilburg University, en wil jij op je CV aantonen dat je werk maakt van je brede academische nieuwsgierigheid? Overtuig je toekomstige werkgever van jouw interesse in actuele thema’s, verrassende perspectieven en verdiepende lagen met het Certificaat Studium Generale 2020-2021!

  • Je bent student aan Tilburg University.
  • Online aanmelding voor het certificaat is voorwaarde voor deelname aan het certificaat. 
    Meld je aan voor het Certificaat Studium Generale
  • Neem deel aan tenminste 5 daartoe geselecteerde events (aangeduid met 'SG-Certificaat' in de beschrijving) van Studium Generale in het studiejaar 2020/2021;
  • Je wordt geacht het gehele event bij te wonen (offline/livestream) of gekeken te hebben (online);
  • Verslag. Schrijf van elk van die 5 events in 130 tot 170 woorden wat jij m.b.t. de inhoud ervan hebt geleerd. Hoe heeft dit programma jouw horizon verbreed? Heeft het programma je denken aangescherpt en / of je inzichten veranderd? Onderbouw dit. Het complete verslag - met daarin de vijf tekstjes over de door jou geselecteerde  events - dient uiterlijk 1 juli 2021 (voor 9.00 uur) te zijn ingeleverd via studiumgenerale@tilburguniversity.edu, o.v.v. verslag t.b.v. 'verslag Certificaat Studium Generale'. Het verslag moet in eigen woorden zijn geformuleerd, kopiëren is taboe.
  • De ingediende verslagen zullen uiterlijk 15 juli 2021 beoordeeld worden, waarna bij positieve beoordeling het certificaat z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.
  • Degenen die al in het eerste semester 5 events hebben gevolgd kunnen al eerder een beoordeling ontvangen. Uiterlijke inleverdatum voor het verslag is in dat geval 1 januari 2021, deze zullen op 15 januari beoordeeld zijn.

Het certificaat is een initiatief van Studium Generale (Tilburg University), bedoeld om een bredere bewustwording en persoonlijke ontwikkeling bij studenten van de universiteit te stimuleren. Het certificaat is geen onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma (geen studiepunten), maar is hierop wel een aanvulling. Wanneer aan de hierboven weergegeven voorwaarden positief is voldaan, wordt aan het einde van het collegejaar een certificaat (hard copy) uitgereikt als bewijs van je brede academische belangstelling tijdens je studie aan Tilburg University. Het certificaat is gratis, en behoudens uitzonderingen geldt dat ook voor de entree tot de events.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

Bekijk  onze evenementenkalender   Meld je aan voor onze nieuwsbrief  

Volg ons op social media