Binnenhof

Vertrouwen in de Rechtsstaat

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Ernst Hirsch Ballin spreekt in het Hartslagcafé over het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Hoe garanderen we rechtvaardigheid in een continue veranderende maatschappij? Met een reactie van wethouder Esmah Lahlah. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 20.00 - 22.15 uur.  Reservering tickets via Paradox (vol=vol):
Standaard tickets €3,=. 
Voorverkoop via de website van Paradox.
Bestel hier je standaard tickets 

- Gratis voor studenten op vertoon van hun studentenkaart. Reservering via mail naar bartho@paradoxtilburg.nl (met vermelding event; en verder je naam, e-mail  & studentnummer).
 Reserveer tickets (studenten)  Hoe vergroten we het vertrouwen in de democratische rechtsstaat? Volgens Ernst Hirsch Ballin bleek deze in tijden van crises, zoals de toeslagen-, klimaat-, stikstof-, volkshuisvesting-, covid- en de Oekraïnecrisis, telkens niet in staat op tijd in te spelen op de voortekenen die er waren. Hoe komt het dat zulke brandende kwesties niet genoeg doorklinken in de democratische besluitvorming? Hirsch Ballin tracht zichtbaar te maken hoe onze democratische rechtsstaat wél in staat kan zijn om op vroege signalen in te spelen. Dit is niet alleen een vraag aan de politiek: het gaat ook om burgerschap en de vraag of dat meer is dan ‘je stem laten horen’.

Waakzaam burgerschap

In zijn boek ‘Waakzaam burgerschap’ laat Hirsch Ballin zien dat de rechtsstaat richting en inhoud geeft aan democratische processen. In het parlement aanvaarde wetten mogen de macht van de meerderheid niet onaantastbaar maken: ze behoren te kunnen worden getoetst aan de Grondwet en aan rechtsbeginselen. Burgers moeten daarvoor een beroep kunnen doen op de rechter, in Nederland en in Europees verband. Mensenrechten moeten de ontwikkeling van persoonlijke en gezamenlijke levensprojecten veiligstellen. Daarbij is voor Hirsch Ballin solidariteit tussen mensen, met volgende generaties en met de natuur als geheel onmisbaar. Wat moet er veranderen zodat onze democratische rechtsstaat dit allemaal kan waarmaken?

Publicatie Waakzaam Burgerschap (E. Hirsch Ballin)

Sprekers

 • Ernst Hirsch Ballin

  Ernst Hirsch Ballin

  emeritus hoogleraar Tilburg University

  Ernst Hirsch Ballin is emeritus Universiteitshoogleraar aan Tilburg University. Voorheen o.a. hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en later hoogleraar Internationaal Recht. Hij was tweemaal minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010), lid Raad van State (2000-2006) en lid van de WRR (2014-2019).

 • Esmah Lahlah (foto: Dolph Cantrijn)

  Esmah Lahlah

  Wethouder Gemeente Tilburg

  Esmah Lahlah is wethouder in Tilburg, portefeuilles bestaanszekerheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling.  Ze werd door Binnenlands Bestuur verkozen tot ‘Beste Lokale Bestuurder van 2021’. Voorheen was ze o.a. universitair docent victimologie en ontwikkelingspsychologie aan Tilburg University. (Foto © Dolph Cantrijn)

Gespreksleider is Maurice Adams, hoogleraar Encyclopedie van het Recht, Tilburg University.

Meer informatie

Het Hartslagcafé wordt georganiseerd door Studium Generale, Tilburg University. 

Het Hartslagcafé is een maandelijkse rubriek voor analyse en discussie over maatschappelijke ontwikkelingen. In het centrum van Tilburg, op de planken van muziekpodium Paradox, spreken bekende en onbekende denkers en wetenschappers. Interessant voor iedereen!

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media