University Library

Bijzondere collecties Theologie Universiteitsbibliotheek

Haarencollectie

De voormalige Theologische Faculteit Tilburg had de meer dan 50.000 banden tellende bibliotheek van het in 1798 gestichte en van 1839 tot 1967 in Haaren (N-Br.) gevestigde diocesaan groot-seminarie verworven. Bij de verhuizing van de collectie naar de universiteitsbibliotheek in 2005 is deze collectie grotendeels in het magazijn CBC ondergebracht, en is herkenbaar aan signatuur CBC TFH.

De Haarencollectie was ook de algemene bibliotheek voor het seminarie en bevat tevens veel oudere publicaties op gebieden als sociologie, geschiedenis, antropologie, fictie. De banden zijn in WorldCat Discovery terug te vinden en op te vragen via een depot request.

In de Haarencollectie zijn veel boeken over de geschiedenis van Brabant te vinden.

De Haarencollectie bevat ook handschriften, incunabelen (boeken uit de eerste tijd van de boekdrukkunst, vóór 1501), en preciosa. Deze zijn apart op te vragen in de catalogus met respectievelijk TF HS, TF INC en en TF PRE. Deze handschriften, incunabelen en preciosa zijn in beheer bij de Brabant-Collectie. Welke regels de Brabant-Collectie hanteert bij het inzien van deze oude en bijzondere materialen, leest u in de raadpleegregels.

Kapucijnencollectie

De centrale bibliotheek van de paters Kapucijnen met daarbij een vijftiental parochie- en kloosterbibliotheken is in 2005 vanuit de voormalige Theologische Faculteit Tilburg naar het magazijn CBC van de universiteit overgebracht . Deze collectie was de algemene bibliotheek voor de paters Kapucijnen en bevat literatuur en boeken over allerlei onderwerpen die de paters interesseerden.

De meer dan 71.000 titels van deze collectie zijn in WorldCat Discovery te herkennen aan de signatuur CBC TFK en op te vragen via een depot request.

De Kapucijnencollectie omvat handschriften, incunabelen en preciosa. Deze zijn te herkennen aan de signatuur met KTFK HS, KTFK INC, TF PRE TFK E. De handschriften, incunabelen en preciosa zijn in beheer bij de Brabant-Collectie. Welke regels de Brabant-Collectie hanteert bij het inzien van deze oude en bijzondere materialen, leest u in de raadpleegregels.

Geschiedenis collecties Theologie

De bibliotheek van de voormalige Theologische Faculteit Tilburg is sinds 1 januari 2006 onderdeel van de bibliotheek van Tilburg University.

Bij de stichting van de Theologische Faculteit in 1968 werd begonnen met de opbouw van de bibliotheek. Naast de acquisitie van boeken werden ook collecties van seminaries en kloosters aangekocht. In 1968 begon de collectie met de studiebibliotheek van de Missionarissen van het H. Hart te Stein en van de Missionarissen van de H. Familie te Kaatsheuvel. Ook werd een selectie gemaakt uit de studiebibliotheek van het Gezelschap van het Goddelijk Woord te Teteringen.

In 1978 werd de centrale bibliotheek van de Paters Carmelieten uit Nijmegen naar Tilburg overgebracht. G. Wessels had op zijn tochten door Italië vele en zeldzame werken aan deze collectie toegevoegd. Naast het bezit van klooster- en seminariebibliotheken werden ook persoonlijke boekerijen overgenomen. De voornaamste hiervan zijn de bibliotheken van L.J. Rogier (1894-1974), H. Schmidt S.J. (1912-1972), L. Rooyackers (190S-1980). Deze persoonlijke bibliotheken zijn geïntegreerd. Ook de persoonlijke collectie van Mgr. H. Mekkelholt over Vaticanum II is inmiddels overgenomen. In 1993 werd tenslotte de religieuze muziekcollectie van Eliseus Bruning (1892-1958 verworven).

Een groot deel van de collectie staat in het magazijn CBM TF.

CD's

Naast boeken en tijdschriften bevat de bijzondere collectie theologie een verzameling audiovisuele materialen, waaronder cd's en geluidscassettes met liturgische muziek. De cd's zijn te herkennen aan de signatuur TFL CD.

Microfiches

De collectie microfiches omvat belangrijke en uitvoerige bronnenverzamelingen over theologische onderwerpen:

  • De bronnen i.v.m. de Mennonieten-beweging, waaronder de geschriften van David Jorisz (1501-lSS6) (Mennonite Sources),
  • De bronnen van de 16e en 17e eeuw over de Hervorming in Zwitserland, Duitsland, de Nederlanden en Frankrijk (Reformed Protestantism; The Swiss Urban Reformation; The Reformation in France; The Reformation in Germany and the Netherlands),
  • Een pamflettenverzameling in Duits en Latijn (lS01-lS30) (Sixteenth Century Pamphlets in German and Latin, 1501-1530),
  • De pamflettenverzameling van de Koninklijke  Bibliotheek te 's-Gravenhage (1468-1648),
  • De Rolls Series,
  • De Monumenta Germaniae Historica,
  • De geschriften van Bullinger.

Ze zijn te herkennen aan de signatuur: TFL MF

De microfiches zijn geplaatst op niveau 0.