University Library

Collectievormingsbeleid universiteitsbibliotheek

Uitgangspunt voor het collectievormingsbeleid van de bibliotheek is de wetenschappelijke relevantie voor deze universiteit. Zwaartepunten in de collectie worden bepaald door het onderzoek- en onderwijsprogramma's van de verschillende faculteiten. Het collectievormingsbeleid richt zich op eBooks, papieren boeken, tijdschriften, eJournals, en  informatiebestanden. De manieren van collectioneren lopen per school uiteen. We houden rekening met de verschillende bedrijfs- en onderzoeksculturen in de verschillende schools/facul­tei­ten­ van Tilburg University, en zo nodig nog specifieker, die van de verschillende departementen. De ene school gebruikt juist veel boeken, de ander heeft meer aan tijdschriften; de ene school gebruikt meer papieren boeken, de ander gebruikt bij voorkeur eBooks. Per school leveren we daarom maatwerk.

Digitale bibliotheek

De bibliotheek is een plaats van waaruit toegang tot content gefaciliteerd wordt. In het verleden was dat toegang tot papieren boeken en tijdschriften, tegenwoordig gaat het ook en steeds meer om toegang tot digitale collecties. Online informatiebronnen maken een steeds groter deel uit van de bibliotheek.

Zoveel mogelijk wetenschappelijke tijdschriften worden online aangeboden. Ook van oudere jaargangen worden de papieren exemplaren vervangen door online versies.

Ook boeken worden zoveel mogelijk online aangeboden. De aanschaf van eBooks is gebaseerd op verschillende businessmodellen; losse exemplaren, pakketten met een bepaald onderwerp, PDA (Patron Driven Acquisition), DDA (Demand Driven Acquisition) en EBA (Evidence Based Acquisition). Daarnaast ondersteunen we initiatieven waarbij bestaande en nieuwe boeken open access gepubliceerd kunnen worden.

Boeken die vallen onder verplichte en aanbevolen literatuur voor het onderwijs worden indien mogelijk als eBook aangeschaft met de best beschikbare licentie (liefst Unlimited Access, maar dat wordt door uitgevers voor bibliotheken beperkt aangeboden). Als er geen geschikte elektronische versie voor de bibliotheek verkrijgbaar is, dan worden twee gedrukte exemplaren aangeschaft.
Studenten worden geacht zelf de verplichte literatuur aan te schaffen.

Collectieprofiel

De collecties van de bibliotheek sluiten qua onderwerp aan bij het onderzoek en onderwijs van de vijf schools van de universiteit. Ze  zijn voornamelijk gericht op de mens- en maatschappijwetenschappen.

Daarnaast bezit de universiteitsbibliotheek een aantal Bijzondere Collecties.

Collectiespecialisten

De bibliotheek heeft vijf collectiespecialisten die contactpersoon zijn voor de betreffende School en verantwoordelijk voor het collectiebeleid: Eric van den Akker (TLS), Olaf van Amelsvoort (TST), Beatriz Ferreira (TSHD, UCT),  Nico Tilburgs (TiSEM) en Marjon Warmerdam (TSB). Zij zijn bereikbaar via lis-collectiespecialisten@tilburguniversity.edu.

Bibliotheekadviescommissie (BAC)

Bij de meeste schools functioneert een bibliotheekadviescommissie die adviseert over het collectievormingsbeleid. Deze commissie bestaat uit medewerkers van de school en de collectiespecialist en zij adviseert en doet concrete suggesties voor de aanschaf van "content": boeken, tijdschriften en informatiebestanden.