University Library

Europees Documentatie Centrum

Europese Documentatie Centra (EDC's) zijn opgezet om onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese integratie te bevorderen. EDC's bevinden zich meestal in universiteiten. Zij verzamelen informatie van en over de Europese Unie (EU) en stellen deze beschikbaar.

Het EDC van Tilburg University heeft een algemeen karakter en bevat publicaties op de volgende terreinen:

  • Economische en monetaire zaken
  • Industriële politiek
  • Interne markt
  • Onderwijs en cultuur
  • Regionale ontwikkeling en politiek
  • Sociale ontwikkeling, werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken
  • Transport
  • Recht
  • Energie en milieu

Waar vind ik websites en databases?

Het aanbod aan informatie van en over de Europese Unie is zeer uitgebreid en grotendeels online beschikbaar. Maak gebruik van onderstaande webgidsen om sneller relevante informatie te vinden: 

Waar vind ik publicaties?

Een belangrijke informatiebron zijn de officiële documenten die de instellingen en organen van de EU publiceren, zoals het Publicatieblad, de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en parlementaire stukken. Een groot deel van deze documenten zijn in digitale vorm beschikbaar. Oude, niet-digitale, documenten zijn op papier, microfiche of cd-rom in de bibliotheek te vinden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vindplaatsen van de belangrijkste officiële documenten.

 
Titel publicatie Taal Bezit en vindplaats Digitaal
Publicatieblad L en C serie NL 1952-2003 CBM T 20000 t/m T 20002 Vanaf 1952 EUR-Lex
Official Journal L and C series EN 1952-2003 CBM T 20004 t/m T 20005 Vanaf 1952 EUR-Lex
Publicatieblad S serie NL/EN Vanaf 1997 CBM T 20006 JUR (cd-rom) Actuele aanbestedingen en archief laatste 5 jaar TED
Jurisprudentie Hof van Justitie NL 1954-2004 CBM T 20027 Vanaf 1954 EUR-Lex
Reports of Cases before the Court of Justice EN 1954-2004 CBM T 20028 Vanaf 1954 EUR-Lex
Jurisprudentie Ambtenarengerecht NL Vanaf 1994 JUR Z90 JURA (losbladige uitgave) Vanaf 2006 EUR-Lex
COM-documenten NL/EN 1982-1986 CBM T 20010 1987-2002 JUR Z80 microfiches Groot deel is opgenomen in EUR-Lex
Zittingsdocumenten/Verslagen Europees Parlement NL 1953-1986 CBM T 20011 1987-1996/97 JUR Z80 microfiches Vanaf circa 1996 website Europees Parlement
Algemeen Verslag over de werkzaamheden NL 1952-1996 CBM 691 B 03/.. Vanaf 2000 Algemeen verslag
General report on the activities EN 1994-1996 CBM R 02232/ Vanaf 1954 General Report of via AEI
Bulletin van de EU NL 1960-1995 CBM T 20008. 1996-2004 Bulletin EU
Bulletin of the EU EN 1968-1995 CBM T 20008. 1996-2009 Bulletin EU

Citeerwijzen EU-bronnen

Bij bronvermeldingen in literatuur of in publicaties van de instellingen van de Europese Unie wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen. In de praktijk blijkt dat er nogal eens verschil bestaat tussen de citeerwijze die door de instellingen wordt gehanteerd en die in de juridische literatuur voorkomt.
Uitgangspunt voor het vermelden van EU-bronnen voor Nederlandstalige publicaties:

Voor het Engelse taalgebied zijn de volgende gidsen goed bruikbaar:

Daarnaast zijn bruikbare aanwijzingen voor het citeren van EU bronnen te vinden in:

EU portaal