University Library

TiUfinder: publicaties vinden bij de universiteitsbibliotheek voor studenten

De TiUfinder is een applicatie die het mogelijk maakt om vanuit externe databases na te gaan of een publicatie via Tilburg University te verkrijgen is. Het kan namelijk zijn dat je in het ene database alleen een vermelding van de publicatie vindt, terwijl je in het andere database toegang hebt tot de volledige tekst.

Hoe werkt de TiUfinder

In onderstaande, externe, databases verschijnt een link en/of logo van de TiUfinder bij elke publicatie. De link of logo brengt je naar de catalogus (WorldCat Local), waar je vervolgens verschillende mogelijkheden hebt:

 • De volledige tekst van een publicatie (veelal een tijdschriftartikel) is gevonden en je ziet direct een of meer links naar de volledige tekst;
 • De volledige tekst is (nog) niet gevonden. Klik op de tab Zoeken in deze bibliotheek (Search this library) om de titel op te zoeken in WorldCat Local. Zo kun je bijvoorbeeld de papieren versie van de publicatie vinden. Levert ook dit geen resultaat op, dan kun je de publicatie altijd nog opzoeken in alle afzonderlijke databases of aanvragen via het Interbibliothecair Leenverkeer. Hieraan zijn kosten verbonden.

Nut van TiUfinder

De functionaliteit van de TiUfinder maakt het mogelijk om snel de volledige teksten te vinden van publicaties die niet in een database zelf aanwezig zijn. Veel bibliografische databases (zoals ERIC en PsycINFO) bevatten alleen beschrijvingen van publicaties. Om daadwerkelijk het boek of tijdschriftartikel zelf in handen te krijgen moest je tot nu toe opnieuw gaan zoeken in de databases van de bibliotheek. De TiUfinder neemt deze taak nu over en gaat voor jou op zoek naar de publicatie.

Databases met de TiUfinder

In sommige databases verschijnt de link naar de TiUfinder alleen wanneer de database zelf niet de volledige tekst bevat. Het is immers niet nodig om op een andere manier naar de volledige tekst te zoeken als de volledige tekst in de database aanwezig is. De TiUfinder is beschikbaar bij de volgende databases:

 • ATLA Religion Database + ATLASerials (EBSCOhost interface)
 • Catholic Periodical and Literature Index (EBSCOhost interface)
 • EconLit (EBSCOhost interface)
 • ERIC (ProQuest interface)
 • Google Scholar
 • GreenFILE (EBSCOhost interface)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCOhost interface)
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest interface)
 • MEDLINE
 • Philosopher's Index
 • PsycARTICLES
 • Psychology and Behavioral Sciences Collection
 • PsycINFO
 • ScienceDirect
 • Social Services Abstracts (ProQuest interface)
 • Sociological Abstracts (ProQuest interface)
 • Web of Science
 • Zentralblatt MATH