University Library

Parlementaire stukken universiteitsbibliotheek

Kamerstukken

Kamerstukken (officiële benaming: Bijlagen bij de Handelingen) zijn schriftelijk uitgewisselde stukken tussen de regering en het parlement waarover vervolgens vergaderd wordt. Elk kamerstuk (onderwerp) krijgt bij verschijning een titel en een uniek nummer om herkenbaar te zijn. Zolang het onderwerp in behandeling is, houden alle stukken die erover verschijnen hetzelfde kamerstuknummer, wel met elk een eigen ondernummer.

Hoe en waar je een kamerstuk terugvindt, is afhankelijk van de periode waarin het stuk is verschenen:

  • Kamerstukken vanaf 01-01-1995 zijn op Internet in digitale vorm te zoeken en raadplegen via: Officiëlebekendmakingen.nl
  • Kamerstukken die tussen 1814/1815 en 1995 zijn verschenen, zijn op Internet in digitale vorm te vinden op Staten-Generaal Digitaal
  • Verwijzingen naar Kamerstukken zijn ook terug te vinden in Legal Intelligence en de Kluwer Navigator.
  • Voor het terugzoeken van Kamerstukken kun je, behalve van de eenvoudige en uitgebreide zoekmogelijkheden, ook gebruik maken van de gedigitaliseerde registers in Staten-Generaal Digitaal.

   Bij het terugvinden van een kamerstuk kan het van belang zijn te weten wat de aard van het kamerstuk is (bijvoorbeeld een wetsvoorstel, nota, brief, rapport) en of het gaat om een recent of ouder kamerstuk. Er wordt onderscheid gemaakt in wetsvoorstellen en overige stukken.

   Wetsvoorstellen zijn de ontwerpen voor nieuwe wetgeving of voor wijziging van bestaande wetgeving. Een wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en verschijnt als Kamerstuk, met een eigen nummer en titel. Het bestaat dan uit verschillende delen die elk weer een ondernummer hebben, o.a.:

   • nr.1 - Koninklijke boodschap (= Brief van de koning)
   • nr.2 - Voorstel van wet (= de tekst van de wet)
   • nr.3 - Memorie van toelichting (= een uiteenzetting over de bedoeling van het voorstel)

   De behandeling in de Kamer vindt volgens een vaste procedure plaats en elk nieuw stuk dat naar aanleiding van die behandeling verschijnt, krijgt weer een ondernummer. Na aanneming door de Tweede Kamer gaat het voorstel naar de Eerste Kamer. Als deze het voorstel heeft aangenomen kan het uiteindelijk gepubliceerd worden in het Staatsblad en wet worden. Zolang het wetsvoorstel in behandeling is, wat soms jaren kan duren, houdt het hetzelfde kamerstuknummer.

   Een uitgebreid overzicht van de totstandkoming van een wet is te vinden op Hoe komt een wet tot stand? (vergaderjaren lopen van september tot september):

   Wetsvoorstellen zijn te vinden
   Vergaderjaar Vindplaats
   Vanaf 01-01-1995 (digitaal) Officiëlebekendmakingen.nl
   Tussen 1814/1815 en 1995 (digitaal) Staten-Generaal Digitaal
   Periode 1965/66 - 2001/02 (microfiches) Microfiches in de open opstelling op niveau 0 (achter de Brabant-collectie)
   Belangrijke en omvangrijke rapporten en nota's, bijv. jaarverslagen Nationale Ombudsman, rapporten van parlementaire commissies (bijv. de commissie Van Traa) Boekencollectie JUR op titel terug te vinden via de Catalogus

   Contact

   Neem voor meer informatie contact op met de law librarian Eric van den Akker

   Handelingen

   De Handelingen bevatten de volledige stenografische verslagen van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer.

   De handelingen zijn te vinden:
   Vergaderjaar Vindplaats
   Alle Handelingen vanaf 01-01-1995 (digitaal) Officiëlebekendmakingen.nl
   Handelingen tussen 1814/1815 en 1995 (digitaal) Staten-Generaal digitaal

   Contact

   Neem voor meer informatie contact op met de law librarian Eric van den Akker

   Kamervragen

   De Kamervragen (officiële benaming: Aanhangsel bij de Handelingen) bevatten alleen schriftelijk gestelde vragen en het daarop door de minister of staatssecretaris gegeven schriftelijke antwoord. Mondeling gestelde vragen zijn opgenomen in de Handelingen . De vragen worden per vergaderjaar genummerd vanaf nummer 1.

   De kamervragen zijn te vinden:
   Vergaderjaar Vindplaats
   Vanaf 01-01-1995 Officiëlebekendmakingen.nl
   Tussen 1814/1815 en 1995 Staten-Generaal digitaal

   Contact

   Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de law librarian Eric van den Akker