University Library

Verplichte literatuur (Studentenboekerij) universiteitsbibliotheek

Houd er rekening mee dat we in de regel verwachten dat studenten hun eigen verplichte literatuur aanschaffen. Wij bieden de SB-boeken aan als extra service als je je boeken bent vergeten en een snelle kopie of scan wilt, of als je in de Bibliotheek studeert en niet al je boeken hebt meegenomen.

Ons beleid

Indien mogelijk stellen we verplichte literatuur beschikbaar als eBoek, vooral in het kielzog van Corona, maar dit is niet altijd een optie. Het kopen van eBoeken voor een wetenschappelijke bibliotheek werkt heel anders dan het kopen van eBoeken als individu. Voor ons als bibliotheek kan het te duur zijn om eBoeken aan te schaffen (tot duizenden euro's terwijl een papieren exemplaar minder dan 50 euro kost), het kan alleen in zeer dure pakketten beschikbaar zijn, of een uitgever of agent kan gewoonweg niet toestaan dat wetenschappelijke bibliotheken hun eBoeken aanschaffen.

Voor meer informatie hierover, zie onze blogpost op eBooks bestellen - nog niet zo simpel

Als je de auteur bent van een boek dat je als verplichte literatuur opgeeft, dan stellen we het op prijs als je twee exemplaren bij de balie van de bibliotheek inlevert ten behoeve van de collectie.

SB-collecties

De bibliotheek heeft verplichte literatuur van de verschillende faculteiten bij elkaar gezet in de studentenboekerij (SB-boeken). Deze boeken zijn niet uitleenbaar. Wel is voor elke boektitel een tweede, kort uitleenbaar exemplaar opgenomen in de collectie. Dit exemplaar kan twee weken geleend worden. 
Als het mogelijk is hebben we de verplichte literatuur als e-book beschikbaar, maar dat kan niet bij alle titels.

Vindplaats

In de catalogus (WorldCat Discovery) van de bibliotheek kun je de vindplaats van een boek uit de studentenboekerij  opzoeken. De vindplaats begint met de collectieaanduiding, daarna de letters SB, gevolgd door de eerste vier letters van de achternaam van de auteur, bijvoorbeeld SOC SB HOEK. Dit betreft dan een boek van auteur Hoek behorend tot de collectie Sociale Wetenschappen.

De boeken uit de Studentenboekerij zijn te vinden op op niveau 1 in de universiteitsbibliotheek.