University Library

University Library

 

Verplichte literatuur (Studentenboekerij) universiteitsbibliotheek

De bibliotheek heeft verplichte literatuur van de verschillende faculteiten bij elkaar gezet in de studentenboekerij (SB-boeken). Deze boeken zijn niet uitleenbaar. Wel is voor elke boektitel een tweede, kort uitleenbaar exemplaar opgenomen in de collectie. Dit exemplaar kan twee weken geleend worden. 
Als het mogelijk is hebben we de verplichte literatuur als e-book beschikbaar, maar dat kan niet bij alle titels.

Vindplaats

In de catalogus (WorldCat Discovery) van de bibliotheek kun je de vindplaats van een boek uit de studentenboekerij  opzoeken. De vindplaats begint met de collectieaanduiding, daarna de letters SB, gevolgd door de eerste vier letters van de achternaam van de auteur, bijvoorbeeld SOC SB HOEK. Dit betreft dan een boek van auteur Hoek behorend tot de collectie Sociale Wetenschappen.

De boeken uit de Studentenboekerij zijn te vinden op op niveau 1 in de universiteitsbibliotheek.