University Library

Verplichte literatuur en de universiteitsbibliotheek

Beleid

Het uitgangspunt is dat studenten hun eigen verplichte literatuur aanschaffen. De universiteitsbibliotheek biedt de boeken van de lijst verplichte literatuur aan als extra service. Met de komst van eBooks lijkt het gemakkelijk om alle verplichte literatuur als eBook aan te schaffen en aan alle studenten toegang te geven. Dat doen we als het kan, maar dat is helaas vaak niet mogelijk. Het kopen van eBooks voor een wetenschappelijke bibliotheek werkt heel anders dan het kopen van eBooks als individu. De prijs voor een eBook die je ziet staan op internet is de prijs voor 1 persoon met 1 account. Als bibliotheek zijn we afhankelijk van uitgevers of platforms die ons faciliteren om een titel voor meerdere gebruikers tegelijk - maar alleen TiU-studenten en -personeel - beschikbaar te mogen stellen via de zogeheten campuslicentie. Voor de bibliotheek kan het te duur zijn om eBooks aan te schaffen (tot duizenden euro's terwijl een papieren exemplaar minder dan 50 euro kost). Ook is het niet mogelijk om toegang te krijgen tot eBooks van andere universiteitsbibliotheken, die alleen aan eigen studenten en staf toegang mogen geven.

Voor meer informatie hierover, zie onze blogposts op eBooks bestellen - nog niet zo simpel.

Desondanks streven we ernaar om de verplichte literatuur zoveel mogelijk als eBook beschikbaar te stellen.

Vindplaats

De bibliotheek heeft de fysieke boeken verplichte literatuur van de verschillende schools bij elkaar gezet in de studentenboekerij (SB-boeken) op niveau 1. De boeken zijn in de catalogus (WorldCat Discovery) herkenbaar aan de signatuur ECO SB, SOC SB, JUR SB, LET SB, CIF SB en TFL SB. Deze boeken zijn niet uitleenbaar. Wel is voor elke boektitel een tweede, kort uitleenbaar exemplaar opgenomen in de reguliere collectie. Dit exemplaar kan twee weken geleend worden.