University Library

Webgids Juridische Bronnen universiteitsbibliotheek voor studenten

Voorbereiding regelgeving, wetgeving, jurisprudentie en verdragen

Over deze webgids
 • Dit is een selectie door de informatiespecialist van kwalitatieve, betrouwbare en actuele juridische rechtsbronnen. Bij de afzonderlijke landen is gekozen voor de landen waarop ook gecollectioneerd wordt
 • Het betreft overwegend openbare websites of databases. Bronnen met de toevoeging ‘TiU’ zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van Tilburg University.
 • Vrijwel elke database heeft een help-functie, sommige hebben een uitgebreidere handleiding online beschikbaar. Van de Nederlandse TiU-bronnen zijn ook instructiefilmpjes beschikbaar.
 • Indeling per onderdeel:
  • Nederland
  • Europa
  • Internationaal
  • Afzonderlijke landen
Voorbereiding regelgeving
 • Nederland
 • Europa           
  • EUR-Lex
   Databank met o.a. voorbereidende documenten (Volg de levenscyclus van EU-wetgeving van het eerste voorstel tot de definitieve tekst. U ziet de hele procedure in een tijdlijn, met alle bijdragen van de instellingen en organen die bij de besluitvorming betrokken zijn.)
  • Legislative Observatory (OEIL)
   Informatie over het besluitvormingsproces in het Europese Parlement.
  • Europees Parlement
   Website van het Europees Parlement met agenda's, verslagen, ontwerpresoluties, verslagen van de debatten, notulen en aangenomen teksten
 • Internationaal        
  • UNLibrary
   Databank van de Verenigde Naties met o.a. documenten en audiovisuele materialen over de onderhandelingen en goedkeuring van belangrijke juridische instrumenten onder auspiciën van de Verenigde Naties sinds 1945
  • UBISNET
   Bibliografische databank om documenten en publicaties van de Verenigde Naties te zoeken; bevat vaak links naar full-text documenten
 • Afzonderlijke landen
  • België
   • De Kamer
    Website van de federale Belgische Kamer (kies bovenin voor ‘Documenten’)
   • Senaat
    Website van de federale Belgische Senaat (kies links voor ‘Documenten, wetgevingsdossiers of schriftelijke vragen’)
   • Belgiëlex
    Databank met parlementaire voorbereiding, wetgeving en jurisprudentie
  • Duitsland
  • Frankrijk       
   • Assemblée National
    Website van de Franse Kamer. kies bovenin voor ‘documents parlementaires’
   • Sénat
    Website van de Franse Senaat. kies bovenin voor ‘Travaux parlementaires’
   • Legifrance
    Portaal naar o.a. parlementaire stukken
  • Verenigd Koninkrijk   
  • Verenigde Staten   
Wetgeving
 • Nederland
  • Kluwer Navigator (TiU)
   Bevat alle geldende wetgeving, Koninklijke Besluiten en Ministeriële regelingen
  • Legal Intelligence (TiU)
   Zoekmachine waarmee o.a. naar wetgeving gezocht kan worden
  • wetten.overheid.nl
   Database met de volledige Nederlandse regelgeving full-text
  • officiëlebekendmakingen.nl
   Zoeken naar staatsbladen en provinciale en gemeentelijke regelgeving vanaf 1 januari 1995
  • N-Lex
   De site bevat de geconsolideerde Nederlandse wetgeving die sinds 1 mei 2002 van kracht is of is geweest.
 • Europa       
  • Legal Intelligence (TiU)
   Zoekmachine waarmee o.a. naar Europese regelgeving gezocht kan worden
  • EUR-Lex
   Databank met EU-wetgeving en Publicatieblad
  • Westlaw International (TiU)
   Databank die toegang geeft tot o.a. full-text regelgeving van de Europese Unie (kies voor ‘European Union materials’ en daarna voor ‘Legislation’)
 • Internationaal
 • Afzonderlijke landen
  • België
   • Belgiëlex
    Databank met parlementaire voorbereiding, wetgeving en jurisprudentie
   • Juridat
    Databank met o.a Belgische wetgeving
  • Duitsland
   • beck-online (TiU)
    Database met o.a. de Duitse federale en deelstaat-wetgeving
   • Gesetze im Internet
    Geconsolideerde Duitse wetgeving
   • dejure.org
    Juridisch informatieportaal met o.a een databank met de tekst van ca. 270 wetten
  • Frankrijk
  • Verenigd Koninkrijk
   • British and Irish Legal Information Institute (BAILII)
    Website met o.a.  Engelse en Ierse wetgeving
   • Westlaw UK (TiU)
    Database met o.a. Engelse wetgeving
   • Legislation.gov
    Britse wetgeving, in zowel de oorspronkelijk goedgekeurde als de herziene versie
  • Verenigde Staten
   • Westlaw International (TiU)
    Databank die toegang geeft tot o.a. full-text wetgeving van de Verenigde Staten (kies voor ‘US Federal materials’ en vervolgens voor ‘Statutes’)
   • Legal Information Institute (LII)
    Website van Cornell University met links naar o.a. federale wetten
Jurisprudentie
 • Nederland
  • Kluwer Navigator (TiU)
   Bevat o.a. alle gepubliceerde Nederlandse jurisprudentie
  • Legal Intelligence (TiU)
   Zoekmachine waarmee o.a. naar jurisprudentie gezocht kan worden
  • Rechtspraak.nl
   De officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en een selectie van gerechtelijke uitspraken
  • Raad van State
   uitspraken vanaf medio 2002
 • Europa        
  • WorldLII European Courts
   Toegang tot diverse Europese rechtscolleges
  • Curia
   Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie
  • EUR-Lex
   Databank met o.a. uitspraken vanaf 1954
  • Legal Intelligence (TiU)
   Zoekmachine waarmee o.a. naar jurisprudentie gezocht kan worden
  • HUDOC
   Database met uitspraken en beslissingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, en het Comité van Ministers
 • Internationaal   
 • Afzonderlijke landen
  • België
  • Duitsland
   • WorldLII
    Toegang tot diverse websites met Duitse jurisprudentie
   • beck-online (TiU)
    Databank met o.a. Duitse jurisprudentie (kies links voor ‘Rechtsprechung’)
  • Frankrijk
   • Guide France
    Landengids met links naar Franse jurisprudentie
  • Verenigd Koninkrijk
   • WorldLII
    Toegang tot Britse jurisprudentie
   • Westlaw UK (TiU)
    Databank die toegang geeft tot o.a. full-text jurisprudentie van het Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten
   • Federal Guide
    Toegang tot de federale jurisprudentie
   • Westlaw International
    Databank die toegang geeft tot o.a. full-text jurisprudentie van de Verenigde Staten (kies voor ‘US Federal materials’ en vervolgens voor ‘Case law’)
Verdragen

Bij het samenstellen van deze webgids is (met toestemming) dankbaar gebruik gemaakt van de pagina ‘Vakgebied rechtsgeleerdheid’ van de bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen.