University Library

Lenerskaart universiteitsbibliotheek

De bibliotheek van Tilburg University is vrij toegankelijk, met uitzondering van tentamenperiodes , wanneer de Universiteitsbibliotheek alléén toegankelijk is voor studenten en medewerkers van Tilburg University.

Openingstijden Universiteitsbibliotheek

Abonnement

Medewerkers en studenten van Tilburg University hoeven geen lid te worden. Lenen  kan op vertoon van de University card

Voor het lenen van materialen en voor het indienen van depotaanvragen is een lenerskaart nodig.

Bezoekers kunnen de lenerskaart  aanschaffen bij de Library Support Desk in de universiteitsbibliotheek.

Kosten

  • € 15,- abonnementsgeld en
  • € 15,- borg

Legitimatie

  • Bij inschrijving dient een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden.

Geldigheid

  • Het abonnement is 1 jaar geldig, waarna verlenging mogelijk is.
Studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten

Een lidmaatschap voor studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten (inclusief Open Universiteit) is gratis.

Kosten

  • € 15,- borg

Legitimatie

  • Een geldig legitimatiebewijs en;
  • Een bewijs van inschrijving of personeelskaart van de eigen universiteit.
Alumni Tilburg University

Een lidmaatschap van de universiteitsbibliotheek is gratis voor alumni. Hiervoor dienen alumni eerst een alumni pas aan te vragen. Deze is beschikbaar voor donateurs, vrijwilligers en leden van alumniverenigingen.

Kosten

  • €15,- borg.

Legitimatie

Brabant-Collectie

Een abonnement voor de Brabant-Collectie is gratis. Wel vragen wij €15,- borg voor de lenerskaart. Bij aanvraag van de lenerskaart graag een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Verlies of diefstal lenerskaart

Bij verlies of diefstal van de lenerskaart graag zo snel mogelijk contact opnemen met Library Support. Het gebruik van de kaart wordt dan geblokkeerd.