University Library

University Library

 

Huisregels universiteitsbibliotheek

Gezamenlijk willen wij de universiteitsbibliotheek optimaal op orde houden. Daarom zijn de volgende huisregels opgesteld. De volledige regelgeving is te vinden in het reglement van de universiteitsbibliotheek.

Toegang
Aansprakelijkheid
Orde en rust
Gebruik van computers
Jassen en tassen
Eten en drinken
Vernieling en diefstal
Gevonden - en verloren voorwerpen