University Library

Huisregels universiteitsbibliotheek

Gezamenlijk willen wij de universiteitsbibliotheek optimaal op orde houden. Daarom zijn de volgende huisregels opgesteld. De volledige regelgeving is te vinden in het reglement van de universiteitsbibliotheek.

Toegang

Toegangsbeleid bibliotheek

Het toegangsbeleid voor de bibliotheek is door het College van Bestuur  als volgt vastgesteld: 

  • De bibliotheek is voor alle bezoekers open op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.  Bezoekers zonder toegangspas kunnen zich melden bij de balie van de bibliotheek.
  • Tijdens de weekenden en op werkdagen na 17.00 uur blijven de toegangspoortjes dicht en is toegang voor bezoekers alléén mogelijk met een Tilburg University Card of lenerskaart.
  • Tijdens tentamenperiodes is toegang tot de bibliotheek alléén mogelijk met een Tilburg University Card. 

De openingstijden van de bibiotheek zijn:

  • Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 24.00 uur
  • Zaterdag en zondag van   10.00 - 24.00 uur

Legitimatie

Bezoekers dienen op verzoek van toezichthoudend- of beveiligingspersoneel hun Tilburg University Card, lenerskaart of een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Dieren

Voor dieren is de toegang tot de universiteitsbibliotheek verboden met uitzondering van blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden, die personen met een handicap behulpzaam zijn (soho's).

Aansprakelijkheid

Tilburg University stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.

Orde en rust

De universiteitsbibliotheek biedt een studie- en onderzoeksomgeving waar individueel en in groepen gewerkt wordt.

Niveau 0

Niveau 0 is voorzien van groepswerkvoorzieningen en concentratie studieplekken. Het is toegestaan om met maximaal 2 personen op een plek te werken. Dit is een fluisterzone, geen stiltegebied. Mobiele telefoons moeten op trilstand en overige geluidsdragers moeten worden uitgeschakeld bij het betreden van niveau 0.

Niveau 1

Op niveau  1 zijn groepswerkvoorzieningen en is het toegestaan om met maximaal 2 personen achter een individuele werkplek te zitten. Dit is geen stiltegebied. Mobiele telefoons zijn toegestaan, maar dienen geen overlast te geven (trilalarm i.p.v ringtone). Portable audio spelers e.d. mogen slechts op een niet storend geluidsniveau gebruikt worden.

Op niveau 1 is een study café waar het mogelijk is om je lunch te nuttigen en te pauzeren tijdens je studie. Gedraag je rustig en houdt rekening met mede studenten en anderen die op niveau 1 studeren zodat zij geen overlast ervaren en rustig kunnen studeren.  

Niveau 2

Op niveau 2 moeten studenten en medewerkers in alle rust kunnen werken en deze gebieden worden dan ook aangemerkt als stiltegebied. Dit betekent dat mobiele telefoons op trilstand en  geluidsdragers uitgeschakeld moeten worden bij het betreden van niveau 2.

Toezichthoudend personeel en beveiligingspersoneel kan bezoekers, die door hun gedrag overlast veroorzaken, verzoeken zich aan de huisregel voor orde en rust te houden. Zij kunnen ordeverstoorders sommeren de universiteitsbibliotheek te verlaten. Ook kunnen zij lastige bezoekers voor enige tijd de toegang ontzeggen. Dit laatste wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Gebruik van computers

Het gebruik van de computerfaciliteiten moet in het teken staan van het onderwijs van Tilburg University. Voor spelletjes, chatten of zomaar wat surfen over het web zijn er aparte voorzieningen zoals de internetcafés in het Cobbenhagen en Dante building.

Voor het gebruik van de computers gelden de volgende regels:

  • Alleen studenten bij Tilburg University mogen de computers in de Library gebruiken, en wel voor eigen oefening of studie. Zij moeten in het bezit zijn van een geldige Tilburg University Card en die op verzoek van toezichthoudend personeel ten alle tijden kunnen tonen.
  • Bij vernieling, misbruik of diefstal kan het computeraccount worden ingetrokken. De kosten van eventueel veroorzaakte schade worden in rekening gebracht op de veroorzaker.

Toezichthoudend- en beveiligingspersoneel controleert het juiste gebruik van de faciliteiten. Onzorgvuldig gebruik kan worden bestraft. Dit kan onder meer inhouden dat door het College van Bestuur de eigenaar van het account de toegang tot het computernetwerk, of delen ervan, tijdelijk of permanent wordt ontzegd.

Jassen en tassen

Het is toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de universiteitsbibliotheek.

Toezichthoudend- en beveiligingspersoneel heeft het recht bij gerede verdenking meegenomen jassen en tassen te controleren.

Jassen en tassen kunnen ook opgeborgen worden in een kluisje. Kluisjes moeten aan het eind van de dag leeg worden achtergelaten. De kluisjes gaan 's nachts automatisch open, dus zorg dat je het kluisje leegt voordat je de bibliotheek verlaat.

Eten en drinken

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 mag er niet meer gegeten worden in de Library. In de bibliotheek is alleen water in flesjes met afsluitbare dop toegestaan. 

Warme dranken en snacks zijn  alléén toegestaan in het study café en lounge in Zone S1. Voor het nuttigen van een warme maaltijd, kun je voortaan  terecht in de Tuinkamer (naast het restaurant). Deze ruimte is dagelijks geopend tot 23:00 uur en hier zijn  magnetrons aanwezig.

Vernieling en diefstal

Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen en IT en AV-faciliteiten. Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van de faciliteiten en/of de universiteitsbibliotheek worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

Gevonden - en verloren voorwerpen

Als je een voorwerp hebt verloren of je vind achtergelaten eigendommen van andere bezoekers, dan kun je terecht bij de Library Support Desk, de balie niveau 1.

De universiteitsbibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.
Alle - in de Library gevonden voorwerpen - worden dagelijks opgehaald door bewakingsmedewerkers van het Vigilant gebouw.
Gevonden bankpassen worden dagelijks opgehaald door bewakingsmedewerkers van het Vigilant gebouw.