University library

University Library

 

Open Access (OA) publiceren

Open Access

Wat is Open Access
Terminologie: goud, groen, hybride, volledig Open Access
Voordelen van Open Access
Nadelen van Open Access

Beleid

Tilburg University
Nederlandse regering
Onderzoeksfinanciers

Er zijn twee opties om Open Access te publiceren: in een volledig Open Access-tijdschrift of in een hybride tijdschrift. Publiceren via de platforms van uitgevers wordt de gouden route naar Open Access genoemd.

Publiceren

Publiceren in een volledig Open Access-tijdschrift
Publiceren in een hybride tijdschrift
Overzichten van volledig Open Access-tijdschriften

OA via Research Portal

Open Access-archiveren in een repository
Open Access-archiveringsbeleid van onderzoeksfinanciers
Een postprint uploaden
Een uitgeversversie uploaden
Ondersteuning en vragen

Uitgeversovereenkomsten

Onderhandelingen en deals
Voorwaarden voor korting
Overzicht van uitgevers met een open access deal