University library

"Wanneer alles mislukt, geef het dan op en ga naar de bibliotheek"

- Stephen King -

Zoektermen uitbreiden in WorldCat Discovery

Gepubliceerd: 27 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 27 mei 2020

WorldCat Discovery kan ingevoerde zoektermen uitbreiden met synoniemen of verwante termen.

Dit gebeurt op basis van een zogenaamde thesaurus, een gecontroleerde woordenlijst. Geef je een zoekterm op die voorkomt in zo’n thesaurus, dan zoekt WorldCat Discovery automatisch ook naar gerelateerde termen. Je kunt de functionaliteit aanzetten via een selectie in het linkermenu (1).

Door op de link include related terms (2) te klikken krijg je een overzicht van de extra termen waarmee is gezocht (3).

Er wordt alleen met gerelateerde termen gezocht als WorldCat Discovery de ingevoerde termen kan vinden in een vastgestelde woordenlijst. In alle andere gevallen wordt alleen gezocht met de term zoals je die hebt ingevoerd. Op dit moment zijn een paar Engelstalige woordenlijsten (thesauri) beschikbaar. Mogelijk wordt de functionaliteit in de toekomst uitgebreid met meer thesauri en met gerelateerde termen in andere talen.

lib