Tilburg University logo statue

Privacy Statement Chat

De webchat van Anywhere 365 wordt gebruikt als communicatiemiddel richting de (potentiële) student. Op dit moment wordt de webchat gebruikt door de volgende diensten: universiteitsbibliotheek, Marketing & Communicatie en de Student Desk. De webchat van de universiteitsbibliotheek is ook relevant voor medewerkers van Tilburg University en externen. In de toekomst is het mogelijk dat de chat ook door andere diensten gebruikt zal worden.

De gesprekken die plaatsvinden via de webchat worden opgeslagen. Door de gegevens van het gesprek op te slaan kan enerzijds de dienstverlening verbeterd worden en anderzijds stelt het de diensten in staat om je een volgende keer sneller te helpen. De chatgesprekken worden 12 maanden bewaard en zijn slechts voor een gering aantal medewerkers toegankelijk. Aan het eind van het chatgesprek hebben gebruikers van de chat de mogelijkheid om het gesprek ook naar zichzelf te mailen.

Relevante informatie uit de chatgesprekken kan worden opgeslagen in de CRM-systemen van de betreffende diensten. Hiervoor kunnen andere bewaartermijnen gelden dan hierboven genoemd. Bij Marketing & Communicatie bedraagt de bewaartermijn van gegevens in het CRM-systeem 2 jaar tot na de opgegeven verwachte startdatum. Voor gegevens van de Student Desk betreft dit 2 jaar nadat er geen actieve verzoeken tot inschrijving meer geweest zijn.

Voor meer informatie zie algemene privacy statement Tilburg University.