Contact

Toegankelijkheid gebouwen in geval van een functiebeperking

Bereikbaarheid

Per auto

Voor personen met een invalidenparkeerkaart zijn op de volgende terreinen parkeerplaatsen beschikbaar.

 • Op het parkeerterrein aan de westzijde (bij Warande gebouw) zijn drie plaatsen beschikbaar.
 • Aan de oostzijde (bij Tias building) zijn twee plaatsen beschikbaar
 • Achter het Dante gebouw twee plaatsen.
 • Bij het Simon gebouw zijn twee plaatsen beschikbaar, een te bereiken via de Cobbenhagenlaan en een via de Academielaan
 • In de kelder van het Montesquieu gebouw twee plaatsen.
 • Op het parkeerterrein van Academia building zijn twee plaatsen beschikbaar

Per trein

De NS geeft op station 'Tilburg Universiteit' geen service aan mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn of een rollator gebruiken als het gaat om hulp bij in- en uitstappen. Deze bezoekers van Tilburg University wordt geadviseerd te reizen via station 'Tilburg centraal' en vandaar met bus, stoptrein of taxi verder te reizen.

Toegankelijkheid

Gebouwen

De gebouwen van de universiteit zijn in de regel goed bereikbaar, toegankelijk en doorgankelijk.

 • Esplanade building: de bovenverdiepingen zijn lastig toegankelijk
 • Prisma building: de gangen zijn smal bemeten
 • Cobbenhagen building: de horizontale toegankelijkheid is voldoende, maar er zijn weinig liften waardoor je mogelijk omwegen moet maken
 • Goossens building: de hellingbaan naar de liften in het Koopmansgebouw is steil

Voor incidenteel gebruik is er bij de telefonistes in de hal van het Goossens building een rolstoel beschikbaar.

Trappen en liften

Van de trappen binnen Tiburg University is de bovenste en de onderste trede gemarkeerd. Ze zijn alle van minstens één leuning voorzien. De liften in de gebouwen van Tilburg University zijn in de regel klein, maar voldoen aan de eisen. Uitzonderingen daarop zijn de volgende:

 • Cobbenhagen building: met de lift nabij de aula kun je alleen naar de eerste verdieping en niet naar het souterrain
 • Cobbenhagen building: de lift achter de koffiekamer is ongeschikt voor scootmobielen en elektrische rolstoelen
 • Tias building: de lift achterin is niet gebruiksvriendelijk voor rolstoelgebruikers. Met deze lift bereik je alleen de tussenverdieping bij de collegezalen.
 • Simon building: de lift is niet geschikt voor grote scootmobielen en elektrische rolstoelen.

Toegankelijkheid zalen

De volgende zalen zijn voor studenten/docenten die afhankelijk zijn van een rolstoel niet toegankelijk:

 • CZ 05 (in de kelder van Cobbenhagen, alleen via trap bereikbaar)
 • C 023 Silent Study room (de bunker; alleen via trap bereikbaar)
 • C186 (Raadszaal) en C187 (Study room): voor zware elektrisch aangedreven rolstoelen en scootmobielen (passen niet in de lift)
 • De break-out rooms op de eerste en tweede verdieping in Tias building (alleen via de trap bereikbaar)

De volgende zalen zijn gedeeltelijk toegankelijk (alleen bovenin de zaal) voor studenten die afhankelijk zijn van een rolstoel:

 • Cube 1a en Cube 1b
 • CZ 10
 • CZ 115
 • DZ 1, DZ 2, DZ 3 en DZ 4 (via een hellingbaan en deuren voorzien van automatische deuropeners)
 • WZ 01

CZ 10 is via de reguliere ingang bereikbaar voor mindervaliden. Op de trap naar de zaal toe is een plateaulift aangebracht. Deze is te bedienen met een sleutel, die is op te halen bij Safety & Security in Vigilant. Telefoon: 013 – 466 3000. Na ontvangst van de sleutel wordt de mindervalide de eerste keer begeleid door een medewerker Safety & Security en krijgt hij / zij een korte instructie over hoe de lift te gebruiken. De gebruiksaanwijzing is hier na te lezen.

Docenten (afhankelijk van een rolstoel) kunnen bovenstaande zalen niet altijd bereiken:

 • WZ 01 niet bereikbaar
 • DZ 2 en DZ 3 niet bereikbaar
 • CZ 115 via MIVA-route begane grond
 • CZ 10 via MIVA-route kelder (alleen mogelijk onder begeleiding door ontbreken automatische deuren)
 • DZ 1 (onder begeleiding via hellingbaan buiten naar de kelder toe)

De volgende zalen zijn beperkt toegankelijk voor studenten die afhankelijk zijn van een rolstoel:

 • PZ 40 (bovenin geen ruimte en rolstoelopstelplaats ontbreekt, onderin is een rolstoel opstelplaats gecreëerd door middel van een losse tafel)
 • PZ 41 (bovenin geen ruimte en rolstoelopstelplaats ontbreekt, onderin is een rolstoel opstelplaats gecreëerd door middel van een losse tafel)

De volgende zalen zijn moeilijk bereikbaar:

 • C 186 (Raadszaal) en C 187 (Study room): bereikbaar via lift in de koffiekamer van het Cobbenhagengebouw.
 • CZ 111 t/m CZ 114 (alleen bereikbaar via lift bij de aula)

De eerste en tweede verdieping van Goossens building zijn moeilijk toegankelijk. De liften bevinden zich in Koopmans building aan de westzijde, en vanaf daar is een hellingbaan naar Goossens building.

Voorzieningen

Toiletten

Toiletten

Er zijn aangepaste toiletten op de volgende plaatsen:

 • Academia building: begane grond (direct linksaf aangegeven bij de hoofdingang)
 • Cobbenhagen building: begane grond (C 47), achter collegezaal CZ 10, verdieping 1 (C 175, nabij CZ 115)
 • Cube: begane grond twee stuks (hoofdingang re af voorbij grote ronde centrale trap, li af en meteen re af, richting gang waar ook de printers zich bevinden)
 • Cube 2de verdieping: één nabij 212 / 248 en één nabij 223 / 245
 • Dante building: tegenover DZ 9 en verdieping 3 tegenover kamer D 301
 • Esplanade building: in het gangetje achter de lift bij de Black Box
 • Goossens building: verdieping 1 naast GZ 106. Dit toilet heeft door onvoldoende manoeuvreerruimte en het ontbreken van een wastafel slechts een beperkte functionaliteit.
 • Library: op iedere verdieping, in de NW-hoek
 • Montesquieu building: op begane grond midden in de hal (M 61, verdieping 3 (M 364), en verdieping 6 (M 691)
 • Olympia building: nabij de kleedkamers (tevens douche),
 • Restaurant: nabij de hoofdingang, in het halletje bij Tilbury's (niet ideaal voor rolstoelers)
 • Simon building : op de begane grond (niet optimaal voor rolstoelers)
 • Warande building: achterin de foyer bij het trappenhuis
 • Zwijsen building: tegenover de ingang

Auditief gehandicapten

Er worden twee systemen toegepast op de universiteit, namelijk een zogenaamde ringleiding (in een aantal collegezalen) en/of het zogenaamde FM-systeem (o.a. in de Aula). Het toepassen van de systemen wordt aangegeven op de toegangsdeur en bij de cabine.

Ringleiding

Elke individuele luisteraar met een hoortoestel of cochleair implantaat kan draadloos gebruikmaken van deze ringleiding. Een ringleiding bevindt zich in de volgende ruimte:

 • Cube 1: zowel 1a als 1b
 • Cube: beide digitale examenzalen 241 en 242
 • Dante building: DZ 1 en DZ 2
 • Warande building: WZ 1
 • Goossens building: GZ 101

FM-systeem

Een FM systeem bestaat uit een losse handmicrofoon (zender), die de stem van de spreker oppikt en met radiogolven draadloos en direct zendt naar een zeer kleine radio (FM) ontvanger, die aan een hoortoestel gekoppeld is.

Op de universiteit zijn er twee systemen, namelijk

 1. Een vaste FM-zender (in de Aula) met 3 ontvangers. Hier is discussie mogelijk tussen meerdere slechthorenden en de sprekers hoeven de zender niet aan elkaar door te geven. De ontvangers zijn op te vragen bij de regiecabine van de Aula. Dit werkt als een ringleiding om de hals en kan door het hoortoestel op ringleidingstand te zetten, gebruikt worden.
 2. Twee losse FM-setjes, waarbij de spreker een zender om de hals hangt en de student / bezoeker de ontvanger. Op deze manier kan op vrijwel iedere locatie gebruik worden gemaakt van deze apparatuur. Bij LIS Service Desk zijn deze FM sets op te halen.

Bij gebruik van de Raadszaal kun je een beroep doen op LIS Service Desk.

Visueel gehandicapten

Voor studenten met een visuele handicap zijn er faciliteiten beschikbaar in de bibliotheek (o.a. Brailleregel (ALVA), TV-loep, Scanner, vergroten van teksten, extra verlichting).