Voorzieningen bij Tilburg University voor mensen in een rolstoel

Voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking

Welke voorzieningen zijn er voor mensen met een verminderde mobiliteit?

Automaten

De meeste automaten (koffie, frisdrank, snoep) zijn voor rolstoelers en kleine mensen goed te bedienen.

Balies

Zowel bij balie bij de bibliotheek als Student Desk zijn voorzien van een aangepast deel voor bezoekers in een rolstoel.

De uitgiftebalies in restaurant en kantines voldoen niet allemaal aan de eisen. Niettemin zijn er hier nauwelijks praktische problemen.

Kopieermachines

De kopieermachines aan Tilburg University zijn alle te groot voor zelfstandig gebruik door rolstoelers en kleine mensen. In de bibliotheek is, na afspraak aan de balie, een bruikbaarder laag apparaat beschikbaar.

Onderrijdbare werkplekken bibliotheek

In de bibliotheek zijn enkele verhoogde en dus onderrijdbare werkplekken beschikbaar. Maak een afspraak bij de centrale balie in de bibliotheek voor gebruik van deze werkruimte. 

Laadplaats scootmobielen en rolstoelen

Niet aanwezig, maar indien zulk een laadplaats noodzakelijk is neem dan contact op met Anita Mosterd.

Studeren met een functiebeperking?

Heb je vragen over onze onderwijsvoorzieningen? Wil je meer weten over speciale regelingen of praktische tips over hoe om te gaan met je studie?