Wat te doen in geval van nood?

Nood & hulpverlening

Wat te doen in geval van nood?

Hoe meld ik een calamiteit op de campus?

Bel de beveiliging via alarmnummer (013-466) 2525 en meld kort en duidelijk:

  • Naam en werkadres
  • Telefoonnummer
  • Wat er is gebeurd
  • Waar er gebeurd is en of er gewonden zijn.

Druk bij brand ook de handbrandmelder in. Deze melding komt altijd aan bij de Beveiliging van gebouw V en vandaar gaat een signaal naar de brandweer.

Wat te doen als het Slow-whoop signaal af gaat? 

  • Blijf rustig, volg de aanwijzingen van de BHV'ers (herkenbaar aan de hesjes) op en verlaat het pand
  • Volg de aangegeven vluchtweg.
  • Ga naar de verzamelplaats en wacht daar de instructies verder af.
  • Maak geen gebruik van de lift.
  • Zorg dat de bezoekers ook het gebouw verlaten.

Snel naar:

Afdeling Beveiliging

Als er geen sprake is van een noodsituatie graag contact opnemen met de Afdeling Beveiliging in het Vigilant gebouw.

Informatie voor BHV'ers

Op intranet is een  pagina voor bedrijfshulpverleners (BHV'ers) en EHBO'ers van de universiteit met aanvullende informatie. 

Zie de intranetpagina Bedrijfshulpverlening (BHV)