Tilburg University logo statue

Privacy Statement Fotografie en video

Tilburg University gebruikt fotografie en video voor verslaglegging of promotiedoeleinden van de universiteit via onder andere de website, social media en gedrukte uitgaven.

We doen dat zo zorgvuldig mogelijk.  Deelnemers van evenementen worden van tevoren op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om zich te onttrekken aan foto- of video-opnamen. Voor portretfotografie vraagt Tilburg University altijd toestemming aan de geportretteerde(n) door middel van een Verklaring Portretrecht.

Mocht u bezwaar willen maken tegen een foto- of videopublicatie, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Marketing & Communication via communication@tilburguniversity.edu. Vermeld daarbij duidelijk om welke publicatie het gaat.