Contact form Student Desk

  • Huidige Personal details
  • Privacy statement
  • Voltooid
Request / Verzoek
Type 7x0 if (still) unknown / Typ 7x0 indien (nog) onbekend
Subject / Betreft
(use 'Submitting documents' if you are handing in a (re-)enrollment or cancellation form) / (gebruik 'documenten inleveren' voor je (her)inschrijf- of annuleringsformulier)
(program coordinator, dean of students, student psychologist, dual career coach) / (onderwijscoördinator, studentendecaan, studentenpsycholoog, dual career coach)

Tutoring and coaching / Studiebegeleiding

To make an appointment with program coordinator, dean of students, student psychologist or dual career coach, please contact the Student Desk by phone. You can reach us on weekdays from 10:00-15:30 hrs.

Voor het maken van een afspraak met onderwijscoördinator, studentendecaan, studentenpsycholoog of dual career coach neem dan telefonisch contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00-15.30 uur. 

Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.