Digitale incasso machtiging Stichting Universiteitsfonds Tilburg / Digital direct debit form Tilburg University Fund (SEPA countries only)

Je persoonlijke gegevens /Your personal data

Hoe wij je persoonlijke gegevens verwerken

Je gegevens worden opgeslagen in onze alumnidatabase.

Door het invullen van dit formulier geef je Tilburg University automatisch toestemming om je gegevens te updaten in het Tilburg University Alumni Data Systeem. Je gegevens worden gebruikt voor alumni doeleinden zoals alumni engagement, de jaarlijkse belcampagne, uitnodigingen en (e)mailings. Indien je lid bent van een alumnivereniging, worden jouw gegevens ook gedeeld met het bestuur van die vereniging.

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

How we process your personal data

Your data will be stored in our alumni database.

By filling out this form you automatically give Tilburg University permission to update your data in the Tilburg University Alumni Data System. Your data will be used for alumni purposes such as alumni engagement, the annual telethon, invitations and (e)mailings. If you are a member of an alumni association, your data will also be shared with the board of that association.

Read more about the processing of your data in our privacy statement.