Feedback Sports Center

Gegevens / Data

Heb je een tip voor het Sports Center? Wil je een klacht melden? Hieronder kun je het kwijt.

If you have a suggestion for the Sports Center or wish to make a complaint, please use the form below.

De gegevens die je hieronder invult, worden vertrouwelijk behandeld. Vul wel correcte gegevens in, zodat we je kunnen bereiken als er onduidelijkheden zijn, of als we vragen hebben. Vul in ieder geval een e-mailadres in.

All information will be treated in the strictest confidence. Please give your contact details so that we can get back to you if we require further information.
A valid e-mail address is required.
Ik heb een / I have a

Je kunt met vragen of opmerkingen over de sporten in het Sports Center ook terecht bij FOSST (Federation of Students Sports Tilburg), stuur dan een e-mail naar info@fosst.nl.

You can also contact FOSST (Federation of Students Sports Tilburg) about your questions or remarks about the sports at the Sports Center. Send an e-mail to info@fosst.nl.

Processing of this form / Verwerking van dit formulier 

We use your information to respond to you and it is shared with the Sports Center colleague who has to handle the content. It is not shared with third parties. An email is kept for one year and then deleted.
Read more about the processing of your data in our privacy statement.

Wij gebruiken je gegevens om je te kunnen antwoorden en worden gedeeld met de collega van het Sports Center die het inhoudelijk af moet handelen. Het wordt niet gedeeld met derden. Een e-mail wordt een jaar bewaard en daarna weggegooid.
Lees meer over de verwerking van je gegevens in ons privacy statement