Form to report lost, and found objects at the Sports Center / Melden verloren en gevonden voorwerpen bij het Sports Center

My information / Mijn gegevens
Information about the lost or found object / Informatie over het verloren voorwerp
If you do not know the exact date, indicate the approximate date you lost/found the object. / Als je de datum niet precies weet, geef dan aan wanneer je het voorwerp ongeveer bent verloren.
If you do not know the exact place, please indicate the place(s) where you think the item was lost / Als je de plaats niet precies weet, geef dan aan op welke plaats (en) je het voorwerp denkt te zijn verloren of waar je het hebt gevonden

Processing of this form / Verwerking van dit formulier 

We use your data to provide feedback and it is not shared otherwise.
Your data will be removed from our database after 2 months.
Read more about the processing of your data in our privacy statement.

Wij gebruiken je gegevens om terugkoppeling te geven en worden verder niet gedeeld.
Je gegevens worden na 2 maanden uit onze database verwijderd.
Lees meer over de verwerking van je gegevens in ons privacy statement