News and events Tilburg University

Gezamenlijke oproep over landbouwcrisis wetenschappers, boeren en Vogelbescherming

Gepubliceerd: 29 november 2019 Laatst bijgewerkt: 29 november 2019

Om te voorkomen dat we de komende jaren van de ene crisis naar de andere crisis rennen, moet het kabinet serieus werk maken van een landbouwsysteem dat de draagkracht van ons ecosysteem niet zwaar overbelast, zoals nu. Dat staat in een open brief aan premier Rutte en landbouwminister Schouten van diverse partijen onder wie de Tilburgse hoogleraar milieurecht Kees Bastmeijer.

De brief is geschreven door Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, voorzitter Alex Datema van de Stichting Boerennatuur en drie wetenschappers: Kees Bastmeijer (Tilburg University), Hens Runhaar (UU/WUR) en Jan Willem Erisman (directeur van het Louis Bolk Instituut).

De brief begint met een opsomming van de crises waarmee de samenleving de afgelopen jaren is geconfronteerd: de biodiversiteitscrisis, de fosfaatcrisis, de bodemcrisis, de veenweidecrisis en de stikstofcrisis. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal hun oorsprong vinden in ons intensieve landbouwsysteem. “Kortetermijnoplossingen van deze crises worden vooral gezocht in kleine verschuivingen van de norm, binnen de bestaande kaders,” stellen de vijf ondertekenaars van de brief vast.

“Boeren, banken, akkerbouw-, veevoeder- en zuivelbedrijven, supermarkten en investeerders moeten niet langer sturen op kostprijs en winstmaximalisatie, maar op kwaliteit en duurzaamheid," aldus de schrijvers. "Dat kan alleen als de overheid de regie neemt en onder meer helpt met fiscaal gunstige voorwaarden voor natuurinclusieve boeren."

Lees hier de brief aan de Nederlandse regering