News and events Tilburg University

Groot onderhoud gevel Koopmansgebouw

Published: 14 april 2023 Laatst bijgewerkt: 08 mei 2023

Vanaf 8 mei wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de gevel van het Koopmansgebouw. Om de veiligheid van de campusbezoekers te waarborgen wordt rondom het gehele gebouw een veiligheidszone ingesteld. Gedurende de werkzaamheden aan de noordgevel (zijde Library/Goossens) is het enkel nog mogelijk om het gebouw te betreden via twee beschermende loopcontainers. Fietsenrekken rondom het Koopmansgebouw zijn naar andere plekken op de campus verplaatst. Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot november 2023 duren. De medewerkers die werkzaam zijn in het gebouw worden over de faseplanning direct geïnformeerd.

Aan de gevel worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo worden betonschades en lekkages hersteld, wordt verouderde kit vervangen en wordt de gevel opnieuw geschilderd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in zes fases waarbij er gestart wordt aan de noordgevel (hoofdentreezijde) vanaf de oostzijde (Restaurant) naar de westzijde (parkeerterrein Warande) van het gebouw. Daarna worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de zuidgevel (zijde Cobbenhagen). Naar verwachting zullen de werkzaamheden tot november 2023 duren. Medewerkers en studenten kunnen voor vragen terecht bij Facility Service Desk.

Wat ga je ervan merken?

Aan de noordzijde worden de werkzaamheden die geluidsoverlast met zich meebrengen tussen 7.00 en 10.00 uur uitgevoerd. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt in overleg bekeken hoe de werkzaamheden ingepland gaan worden. Op dit moment is nog onduidelijk op welke tijden de werkzaamheden aan de zuidzijde worden uitgevoerd. Om de werktijden op de kantoren flexibeler in te kunnen zetten, blijft het gebouw gedurende de periode van het project geopend van 7.00 tot 21.00 uur.

Er komt zowel aan de noord- als zuidgevel een grote gevelsteiger te hangen. Ook worden er vaste steigers geplaatst aan de kopgevels en de uitstekende balkons aan de langsgevels. Rondom het gebouw wordt een veiligheidszone ingesteld. Dit houdt in dat het binnen een straal van ongeveer 10 meter niet toegestaan is om rondom het gebouw te komen. Om ervoor te zorgen dat Koopmans voor iedereen toegankelijk blijft en je via de glazen gang naar Cobbenhagen kunt, worden gedurende de werkzaamheden aan de noordgevel bij de ingang twee containers geplaatst voor een veilige toegang en uitgang.

Op de campus worden door middel van borden de nieuwe tijdelijke looproutes aangegeven. De fietsenrekken rondom het Koopmansgebouw worden naar andere plekken op de campus verplaatst.

Overlast in en rondom het gebouw

Tijdens het renoveren van de gevel kan je overlast ervaren. Hieronder staan voorbeelden van mogelijke overlast:

  • Werkzaamheden aan de gevel met hakken, breken, trillen en stof.
  • Medewerkers op de steiger voor de ramen.
  • Gebruik van een aangepaste veilige in- en uitgang Koopmans.
  • Verplaatsen fietsenrekken.
  • Geen toegang binnen de veiligheidszone.
  • Blokkeren veilige zones.
  • Omleiding brandweerroute over het grasveld achter Vigilant.
  • Aangepaste route voor leveranciers.

Werkzaam in Koopmans

De gebruikers van het Koopmansgebouw worden direct geïnformeerd via de secretariaten. Per fase worden zij op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en eventuele overlast. Voor vragen kunnen zij terecht bij hun eigen secretariaat of bij Jacqueline Buurkes. Daarnaast worden de overige gebruikers, zoals de postkamer, servicemedewerkers en raamcontractanten direct geïnformeerd.