News and events Tilburg University

Herzien promotiereglement vanaf 1 december 2019

Gepubliceerd: 29 november 2019 Laatst bijgewerkt: 09 januari 2020

Op 10 oktober 2019 heeft het College voor Promoties een nieuw Promotiereglement vastgesteld en besloten dat deze per 1 december 2019 in werking treedt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Alle Promovendi, die vanaf 1 januari 2018 door het College voor Promoties toegelaten zijn tot het promotietraject, stellen een Opleidings- en Begeleidingsplan op (artikelen 3.2 lid 1 onder d en 6.2).
 2. Alle Promovendi, die vanaf 1 december 2019 hun manuscript ter beoordeling indienen, verklaren te handelen cq. gehandeld te hebben conform de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (artikelen 3.1 lid 2 onder c en 9.2 onder c).
 3. De (Co)Promotor heeft geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus.
 4. Alle vanaf 1 december 2019 in te stellen promotiecommissies voldoen aan de aangescherpte eisen voor de samenstelling van deze commissies (artikel 5.3):
  • Minimaal 4 leden, meerderheid hoogleraar, allemaal gepromoveerd
  • 1 lid extern, 1 hoogleraar intern
  • Ten minste 1 man en 1 vrouw
  • Samenstelling qua expertise voldoende divers
  • (Co)Promotores zijn geen lid van de promotiecommissie
  • Geen familie/persoonlijke/zakelijke relatie tot de promovendus, geen andere belangen m.b.t. promotieonderzoek
 5. Voor alle vanaf 1 december 2019 in te stellen promotiecommissies voegt de Promotor een toelichting bij het voorstel waaruit blijkt dat de samenstelling voldoet aan de eisen (artikel 2).
 6. De eindtermen waar een proefschrift aan dient te voldoen zijn geëxpliciteerd (artikel 7.2).
 7. Voor alle vanaf 1 december 2019 door een promotiecommissie goedgekeurde proefschriften verzendt de Promovendus de gedrukte versie van het proefschrift naar de commissieleden (artikel 6 lid 3).
 8. De procedure voor het verlenen van het predicaat cum laude is aangescherpt (artikel 10).
 9. Vanaf 1 december 2019 kan een promovendus zich, voor toelating tot het promotietraject, aanmelden met deficiënties voor maximaal 6 maanden of maximaal één jaar (afhankelijk van of de promovendus al dan niet in dienst is) (artikel 3.2).

Het nieuwe Promotiereglement inclusief veelgestelde vragen vindt u op de website.

Heeft je hierover een vraag? Neem dan contact op met de Graduate School.

Tegelijk met het nieuwe Promotiereglement implementeert Tilburg University "Hora Finita". Dit online systeem ondersteunt promovendi en (co)promotores bij allerlei processen; van registratie, via voortgangsbewaking tot en met de verdediging van het proefschrift. Begin december volgt meer informatie.