News and events Tilburg University

“Jij bent te blauw, je moet meer rood worden!”

Gepubliceerd: 10 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 02 maart 2020

Persoonlijkheidstests zijn populair maar vaak ook ‘gekleurd’ en beperkt.

Persoonlijkheidstests, zoals de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) of Big Five-beoordelingen, zijn populair bij hr-afdelingen maar vaak ook ‘gekleurd’ en beperkt. In 'Pigeonholing of Learning Instrument' zet Henriette Lundgren, promovenda aan Tilburg University, vraagtekens bij het inzetten van persoonlijkheidstests voor hr-doeleinden en persoonlijke loopbaanontwikkeling. Want, zijn ze ethisch wel te verantwoorden?

“Ik kwam uit de persoonlijkheidstest als een ‘blauw type’. Mijn leidinggevende pinde me daarop vast. Geregeld zei hij in meetings of in een persoonlijk gesprek dat ik me meer als een andere kleur moest gedragen. Hijzelf was fel geel en wilde dat mensen positiever werden en minder georganiseerd.” Een voorbeeld van hoe persoonlijkheidstests door leidinggevenden op een vreemde manier kunnen worden geïnterpreteerd. “Je bent te blauw, je moet meer rood worden.”

Stereotypering

Oorspronkelijk werden persoonlijkheidstests ontworpen voor selectie van personeel. Inmiddels worden ze gebruikt bij teambuilding, coaching, organisatieverandering, managementontwikkeling of leiderschapstraining. Ze worden vaak ingezet als enablers in de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de onderneming of organisatie.

De tests kunnen echter het tegenovergestelde bewerkstelligen door stereotypering en departementalisatie. Er wordt geen ruimte gelaten voor persoonlijke verandering en ontwikkeling. Ook blijken de tests vaak weinig valide en methodologisch niet aan de maat, door bijvoorbeeld gedwongen antwoordformats.

Vier deelstudies

Human Resource Development (HRD) zoekt in wezen naar kansen voor leren, groei en ontwikkeling. De vraag is dan hoe een persoonlijkheidstest daartoe kan bijdragen. Lundgren onderzoekt de praktijk en perceptie van persoonlijkheidstests bij HRD om voort te bouwen op ethische en effectieve praktijk in het veld met vier deelstudies.

De eerste studie behandelt de testpraktijk in drie West-Europese landen. De tweede studie biedt een diepgaand literatuuroverzicht. De derde studie onderzoekt hoe HRD’ers hun tools selecteren. Studie vier analyseert de reacties van managers op het gebruik persoonlijkheidstests. Het proefschrift biedt nieuwe argumenten en strategieën voor het gebruik van persoonlijkheidstests in de context van (persoonlijke) ontwikkeling.

Henriette Lundgren is onderzoeker en werkzaam op het gebied van human resource development (HRD) met interesse in volwassenenonderwijs, organisatiepsychologie en talentmanagement. Ze studeerde in Nederland, Italië en Duitsland, resp. International Business in Maastricht, Organisatiepsychologie MSc aan de Open Universiteit Hagen en deed haar PhD Human Resource Studies in Tilburg. Henriette woont met haar man in upstate New York, waar ze werkt als talentmanager bij Corning Incorporated.

Henriette verdedigde haar proefschrift On the Practice and Perception of Personality Testing in Human Resource Development op 10 mei 2019 aan Tilburg University. Promotoren: prof. dr. Rob Poell (Dept. HRS, Tilburg U) en prof. dr. Victoria Marsick (Columbia U, NY). Contact: henriette.lundgren@gmail.com.