Lidmaatschap personeelsvereniging

Lidmaatschap Personeelsvereniging Unifriends

Tilburg University kent zoals zo vele bedrijven en instellingen een eigen personeelsvereniging. Zij is in 1969 opgericht, kent een eigen rechtspersoonlijkheid en wordt bestuurd door personeelsleden van de Universiteit en is uitgegroeid tot een vereniging met ruim 1.000 leden.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Personeelsvereniging 'Unifriends' bedraagt € 1,25 per maand. Afhankelijk van de manier waarop uw arbeidscontract is geregeld betaalt je  de contributie maandelijks (via automatische inhouding op het salaris) of jaarlijks (via een nota in november van het lopende jaar).

Lidmaatschap

De volgende personen kunnen lid worden van Personeelsvereniging 'Unifriends':

Medewerkers in loondienst van Tilburg University / KCS
Medewerkers instituten
Medewerkers externe bedrijven
(Pre)gepensioneerden

Afmelden

Mocht je je lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat op de volgende manier.