afbeelding overleg voor de computer

Erkennen & Waarderen

Erkennen & Waarderen

Met het programma Erkennen & Waarderen draagt Tilburg University actief bij aan het nationale initiatief om het systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers zodanig te herzien dat het recht doet aan de domeinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit.

Binnen Tilburg University is Erkennen & Waarderen onderdeel van de brede visie op talentontwikkeling Use (y)our Talents, niet alleen voor wetenschappers, maar voor alle medewerkers van Tilburg University.

Ambitie

Met haar inzet op het gebied van Erkennen & Waarderen wil Tilburg University haar medewerkers in staat stellen hun talenten ten volle te ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband, in een cultuur passend bij haar kernwaarden – Connected, Curious, Caring en Courageous – in een veilige en inclusieve werkomgeving gebaseerd op openheid, transparantie en vertrouwen en met het leiderschap dat dit mogelijk maakt, conform het connected leading gedachtegoed.

Om deze ambitie te realiseren stelt Tilburg University de volgende doelen:

  • Diversificatie van loopbaanpaden.
  • Aandacht voor het individu en voor het team.
  • Focus op kwaliteit in criteria voor werving, selectie, ontwikkeling en promotie.
  • Erkenning voor Open Science.
  • Het stimuleren van Connected Leading.

Uitgangspunten

Er zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die in het vervolgtraject richting zullen geven aan het te ontwikkelen beleid, op het gebied van; verhouding tussen domeinen, keuze voor een domein, individueel en collectief belang, en harmonisatie en differentiatie. Ben je benieuwd naar deze uitgangspunten? Je kunt ze opvragen bij recognitionandrewards@tilburguniversity.edu.

Recap Recognition & Rewards Festival 2022

Bekijk hier de visuele samenvattingen van verschillende sessies die dag.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je mening delen dan kun je contact opnemen met dr. Elke van Cassel: