afbeelding overleg voor de computer

Erkennen & Waarderen

Erkennen & Waarderen

Onze wetenschappers blinken uit op veel verschillende gebieden: onderzoek, onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit. In het huidige systeem worden prestaties op deze gebieden niet op dezelfde manier erkend en gewaardeerd, met een sterke nadruk op excellent onderzoek, gemeten in kwantitatieve termen.

Zowel individuele wetenschappers als instellingen hebben baat bij een systeem- en cultuurverandering die leidt tot waardering van een diversiteit aan talenten.

Met het project Erkennen & Waarderen draagt Tilburg University actief bij aan het nationale initiatief om het systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers zodanig te herzien dat het recht doet aan de domeinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact, leiderschap en team spirit. Deze domeinen van Erkennen en Waarderen sluiten aan bij de doelstellingen en visie van Tilburg University, in het bijzonder bij het gedachtegoed van Connected Leading. Beide programma’s vullen elkaar aan. Waar Connected leading zich richt op alle medewerkers, zal Erkennen & Waarderen zich in eerste instantie richten op het wetenschappelijk personeel.

De Commissie Erkennen & Waarderen van Tilburg University is de dialoog aangegaan met de academische gemeenschap over de nieuwe benadering van Erkennen en Waarderen. De Commissie heeft hiertoe, met het landelijke position paper Ruimte voor ieders talent als inspiratiebron, een Tilburgse visie en ambitie geformuleerd. 

Uitkomsten dialoogsessies Erkennen & Waarderen

In de periode van januari tot en met april 2021 hebben binnen de faculteiten van Tilburg University dialoogsessies plaatsgevonden over het gedachtengoed van Erkennen en Waarderen. Er was veel enthousiasme en een warm onthaal voor de ideeën, maar ook veel vragen en kritische opmerkingen. In dit document geven we een terugkoppeling van alle input die verzameld is tijdens de dialoogsessies. Het document bevat een clustering per kerndomein en per thema. De reacties vormen belangrijke input voor de aanbevelingen die aan het College van Bestuur worden gedaan. We wensen je veel leesplezier en nodigen je uit om ons aanvullingen of reacties te sturen. Dat kan via recognitionandrewards@tilburguniversity.edu.

Uitkomsten dialoogsessies E&W 

Jantine Schuit, Vice-Rector Magnificus, legt in een video uit welke concrete stappen er worden gezet in het programma Erkennen & Waarderen

Wat betekent dit voor jou als wetenschapper?

De ambitie van de Commissie voor de toekomst, wat zij hoopt dat Tilburg University de komende 3-5 jaar zal bereiken:

 • Medewerkers worden op een eerlijke, open en transparante manier behandeld; leiderschapsstijl, organisatieklimaat en systemen voor carrière en beloning doen recht aan hun bijdragen en erkennen en stimuleren de diversiteit aan talenten.
 • Medewerkers hebben de mogelijkheid hun carrière vorm te geven in lijn met hun talenten, en dragen tegelijkertijd door een juiste combinatie van sleutelgebieden (inclusief leiderschap en team spirit) bij aan het versterken van Tilburg University als professionele leerorganisatie, in het belang van onze studenten.
 • Teamleden, of het nu gaat om onderwijs, onderzoek of maatschappelijke impact, worden gewaardeerd om hun team spirit en de resultaten van teamwork en niet alleen om hun individuele bijdragen.

Bekijk voor de uitgebreide versie van de ambitie het aspiratiedocument:

Tijdlijn Erkennen & Waarderen

Tijdlijn Erkennen en Waarderen

In de tijdlijn van Erkennen & Waarderen is te zien welke activiteiten er zijn ondernomen en welke stappen er al gezet zijn. Daarnaast is het een vooruitblik naar wat nog komen gaat. Iedere activiteit of stap beschikt over een link naar het bijbehorende document of bericht.

Ga direct naar de tijdlijn

Wetenschappers aan het woord over 'Erkennen en Waarderen'

In 'wetenschappers aan het woord' vertellen een aantal wetenschappers van Tilburg University over wat Erkennen & Waarderen voor hen inhoudt. Er wordt gevraagd naar wat zij hopen dat Erkennen & Waarderen voor ze gaat betekenen in hun loopbaan, voor Tilburg University en voor de wetenschap.

Leden van de Commissie

 • Em. prof. dr. Jaap Paauwe, voorzitter
 • Dr. Elke van Cassel, projectleider
 • Prof. dr. Reyer Gelagh, TiSEM
 • Prof. dr. Saskia Lavrijsen, TLS
 • Prof. dr. Stefan Bogaerts , TSB
 • Prof. dr. Marjolijn Antheunis, TSHD
 • Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, TST
 • Dr. Esther Keymolen, vice-decaan TLS
 • Prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort, decaan TSHD
 • Ellen van Dodewaard, directeur divisie Human Resources
 • Piet van Ierland, directeur divisie Marketing & Communication
 • Marjolijn Vermeulen, Hoofd Policy Staff Academic Services 
 • Dr. David Peeters, voorzitter Tilburg Young Academy
 • Anne van Bellen, Student-medewerker HR

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je mening delen dan kun je contact opnemen met de Steering Committee of Recognition and Rewards