afbeelding overleg voor de computer

Erkennen & Waarderen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een verzameling van veel gestelde vragen over Erkennen & Waarderen. Dit programma – gericht op een cultuur- en een systeemverandering om te komen tot erkenning en waardering van een grotere diversiteit aan talent binnen onze universitaire gemeenschap – roept veel enthousiasme, maar ook veel vragen op. Zo bleek tijdens de dialoogsessies die de Stuurgroep Erkennen & Waarderen in het voorjaar van 2021 organiseerde. We willen je zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen. De vragen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via recognitionandrewards@tilburguniversity.edu.

Op deze pagina ligt de nadruk op vragen die spelen onder wetenschappers. Op de pagina over Use (y)our Talents (alleen toegankelijk voor medewerkers) vindt je informatie over talentontwikkeling in algemene zin, voor wetenschappelijk én ondersteunend personeel.

Algemeen

Wat is het doel van Erkennen & Waarderen?

Landelijke en internationale context

Hoe verhouden de Tilburgse plannen zich tot het landelijke programma Erkennen & Waarderen?
Waarom kent het Tilburgse programma andere domeinen dan het landelijke programma?
Hoe zit het met de internationale context? Loopt Tilburg University niet te ver voor de troepen uit?

Domeinen

Moet ik als wetenschapper nu op alle vijf de domeinen excelleren?
Wat verstaan we onder een team en wat moet ik me concreet voorstellen bij team spirit?

Implementatie

De visie is mooi, maar op welke termijn ga ik als medewerker van Tilburg University iets merken van de nieuwe manier van erkennen en waarderen?
Zijn de plannen niet te ambitieus / optimistisch?
Krijg ik als wetenschapper nu meer tijd voor onderwijs (of onderzoek, impact, leiderschapstaken)?
Betekent erkennen en waarderen dat we helemaal geen metrics zoals de impactfactor of de h-index meer gebruiken om wetenschappelijke prestaties te meten?

Wetenschappelijke loopbaan

Op welk moment kun je kiezen voor een loopbaanpad met een bepaald accent?
Is switchen tussen de domeinen gedurende de loopbaan mogelijk?
13. Is het nieuwe systeem van erkennen en waarderen de oplossing voor de hoge werkdruk aan de universiteiten?

Overige vragen

Met vragen over je eigen loopbaan, ontwikkelmogelijkheden en wat Erkennen & Waarderen voor jou kan betekenen, kun je in eerste instantie terecht bij je leidinggevende. Met meer algemene vragen over het programma en de consequenties voor de organisatie kun je terecht bij de ambassadeur(s) van het programma. Onder aan de pagina van Erkennen & Waarderen zijn de leden van de Stuurgroep Erkennen & Waarderen te vinden. De leden van de Stuurgroep doen aanbevelingen en ontwikkelen plannen om de ambitie van Tilburg University m.b.t. Erkennen & Waarderen te realiseren. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met Jaap Paauwe, de voorzitter van de Stuurgroep, of met Elke van Cassel, de programma manager. Lees hier een interview met Paauwe en enkele leden van de Stuurgroep in Univers. De Stuurgroep spreekt ook geregeld met vertegenwoordigers van de medezeggenschap (Universiteitsraad, Lokaal Overleg, Faculteitsraden). Ook zij kunnen vragen die leven binnen de organisatie aan de orde stellen.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je mening delen dan kun je contact opnemen met de Stuurgroep Erkennen & Waarderen