Intranet week 5

Divisiecommissies

De divisiecommissie is het medezeggenschapsorgaan op het niveau van OBP. Elk van de zeven divisies van Tilburg University heeft een divisiecommissie, die de belangen van haar leden behartigt. De divisiecommissie bespreekt met de divisiedirecteur zaken die relevant zijn voor de divisie, waaronder strategie, personele aangelegenheden zoals werkdruk en arbeidsomstandigheden en de financiële gezondheid van de divisie.

De divisiecommissie heeft instemming-, advies-, discussie-, informatie- en initiatiefrecht. Voor een uitgebreide lijst van de rechten van de divisiecommissie, zie het reglement.