Veel studenten doen beroep op speciale voorzieningen vanwege een functiebeperking

Verhalen mogen verteld worden

Hoe is het om als student met een lichamelijke beperking te studeren aan Tilburg University? Janne weet het. Zij studeert organisatiewetenschappen en health humanities en is lid van de klankbordgroep voor studenten met een beperking. “Tilburg University heeft aandacht voor mensen met een beperking en er zijn veel ondersteunende voorzieningen,” vertelt ze. “Tegelijkertijd is er ook ruimte voor verbetering.”

Janne

De spieren aan de rechterzijde van Janne’s lichaam zijn er wel, maar ze zijn onderontwikkeld. Daar is ze mee geboren. Doordat haar rechterkant minder sterk is, (over)compenseert ze met links. Janne: “Dit heet rechtszijdige hemiplegie. In het dagelijks leven ben ik over het algemeen wat trager, ik loop bijvoorbeeld minder hard. En mijn reactievermogen is lager. Ook ben ik vaak moe, omdat bewegen mij meer energie kost. Daarnaast heb ik last van spasticiteit. Bij spanningen of stress of als ik heel erg schrik, ga ik fladderen met mijn armen.” Dankzij veel en langdurige fysio-, ergo- en logopedie, de steun van haar ouders en haar eigen doorzettingsvermogen leert Janne onder andere goed lopen, fietsen en praten.

Open zijn

Ze is altijd open over wat haar mankeert. Janne: “Dat vind ik belangrijk, want doordat mijn beperking onzichtbaar is weten mensen vaak niet wat er aan de hand is. Daarom vertel ik het vaak. Ik ben wie ik ben en dat heb ik zelf volledig geaccepteerd. Als ik mijn beperking moet verbergen, zorgt dat alleen maar voor meer spanning en vermoeidheid.”

Extra faciliteiten

Tijdens de aanmeldprocedure van Tilburg University krijgen studenten de vraag of ze een fysieke of mentale beperking hebben en of zij ondersteunende voorzieningen nodig hebben. Janne: “Op het aanmeldformulier heb ik mijn verhaal gedaan. Wat mijn diagnose is, dat ik extra tijd nodig heb voor het maken van tentamens, dat ik op een laptop wil werken en dat ik het liefst in een kleinere ruimte werk zodat ik me beter kan concentreren. Na mijn aanmelding had ik een gesprek met een onderwijscoördinator. Hier was ruimte om mijn verhaal te vertellen en goed aan te geven wat ik nodig had. Dat proces verliep voor mij  gestroomlijnd. Daaraan merkte ik dat het voor Tilburg University normaal is dat studenten met een beperking hier studeren.”

Klankbordgroep

Binnen Tilburg University is de werkgroep ‘inclusief onderwijs’ actief. Janne is lid van de klankbordgroep van studenten die hierbij hoort. “Het is hartstikke goed dat de groep er is,” vertelt Janne. “Het laat zien dat Tilburg University serieus omgaat met onze belangen. Het maakt ook dat ik me persoonlijk gehoord voel. Wel denk ik dat we van meer waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld als we in een eerder stadium betrokken worden bij nieuwbouwplannen. Wij kijken anders naar een ruimte en adviseren graag hoe een gebouw met kleine aanpassingen inclusiever en nóg rolstoelvriendelijker kan.”

In de praktijk

In de basis is Janne tevreden over de ondersteuning van de universiteit. “De facilitaire kant is goed geregeld. Ik maak mijn tentamens met een kleine groep studenten in een aparte zaal waar altijd een laptop voor mij klaarstaat.” Toch ziet ze ruimte voor verbetering. “Als er een midterm is, is het heel erg afhankelijk van de groepsgrootte. Als de groep groot is, zijn er vaak wel faciliteiten beschikbaar. Als de groep klein is, is het vaak niet mogelijk om in een aparte ruimte te zitten.”

Ook ervaart Janne dat docenten niet altijd op de hoogte zijn of begrip hebben voor haar beperking. “Ik snap dat enerzijds wel omdat mijn beperking niet zichtbaar is. Alleen is het wel vervelend als ik steeds uit moet leggen waarom ik niet in die drukke collegezaal mijn tentamen kan maken. En toen ik een keer fladderde tijdens college, merkte ik tóch dat een docent heel raar naar me keek en niet wist hoe hij hier mee om moest gaan. Terwijl het wél gewoon in mijn dossier staat.”

Iedereen telt mee

Om een echt inclusieve universiteit te zijn, is vooral meer bewustzijn nodig concludeert Janne. “Daarom zou ik tegen docenten willen zeggen: lees het dossier zodat je weet wie er bij je in de collegebanken zit. De boodschap voor studenten is: niet iedereen is hetzelfde, wij maken ook deel uit van deze community. Andere studenten met een beperking zou ik willen oproepen om hun verhaal te vertellen en te delen. Openheid draagt bij aan meer begrip. Als we allemaal ons steentje bijdragen en onze verhalen delen, leggen we een stevige basis voor een inclusieve universiteit én samenleving waar iedereen meedoet en meetelt.”

Klankbordgroep voor studenten met een functiebeperking

De klankbordgroep ‘Inclusief onderwijs’ is onderdeel van de gelijknamige werkgroep. Het doel van de werkgroep? Het implementeren van de doelstellingen van artikel 24 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap die ervoor moeten zorgen dat naast de overheid ook onderwijsorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor inclusief onderwijs. In de klankbordgroep hebben studenten met diverse functiebeperkingen zitting. Hun ervaringen, eventuele belemmeringen en suggesties om te komen tot inclusiever onderwijs neemt de werkgroep mee. Daarnaast werkt de klankbordgroep activiteiten uit die inclusief onderwijs bevorderen.

Heb je een beperking en loop je ergens tegenaan? Of ben je enthousiast en wil je je aansluiten bij de klankbordgroep? Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via a.i.mosterd@tilburguniversity.edu.