Campus tijdens Corona

Campus voor en tijdens corona

Campuskiek 1 min. Marlies de Brouwer

Velen van ons zijn al een lange tijd niet meer op de campus geweest. Studenten volgen online colleges en medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Hoe ziet de campus eruit in coronatijd? In deze Campuskiek brengen we een bezoekje.

Studeren op de campus

Studenten studeren zoveel mogelijk thuis. Voor alle studenten die niet in de gelegenheid zijn om thuis te studeren, blijft een aantal werkplekken in de Library open. Student Support bekijkt welke studenten in aanmerking komen voor een werkplek in de Library. De bibliotheek heeft 200 studieplekken beschikbaar. Alle andere zelfstudielocaties zijn gesloten.

campus kiek - campus voor corona
campus kiek - campus tijdens corona

Studeren in de Library voor corona

Studeren in de Library tijdens corona

College geven op anderhalvemeter

In verband met de aangescherpte maatregelen vinden alle colleges op dit moment online plaats. Tentamens gaan door zoals gepland en vinden zowel online als on campus plaats. Vóór de aangescherpte maatregelen werden sommige kleinschalige lessen nog wel op de campus gegeven. Tilburg University vindt fysieke nabijheid binnen de universitaire gemeenschap  belangrijk. Daarom streven we ernaar om kleinschalige lessen (bijvoorbeeld seminars) op de campus te geven zodra het weer mogelijk is.

campus kiek - lesgeven voor corona
campus kiek - lesgeven tijdens corona

College geven voor corona

College geven tijdens corona (voor de strenge lockdown)

Gedragsregels op de campus

Op de campus volgen studenten, medewerkers en bezoekers de landelijke algemene richtlijnen van de overheid en het RIVM. In aanvulling daarop zijn richtlijnen van Tilburg University opgesteld. Bij de ingang van de gebouwen zijn de gedragsregels terug te vinden. De looproutes zijn te vinden op de grond. Bewegwijzering en stickers geven aan wat mag of mogelijk is.

campus kiek - campus voor corona
campus kiek - richtlijnen campus

Campus voor corona

Campus tijdens corona met gedragsregels

Evenementen op de campus

Evenementen en bijeenkomsten vinden alleen online plaats. 

campus kiek - collegezalen voor corona
campus kiek - collegezalen tijdens corona

Evenement in Cube voor corona

Cube tijdens corona

Diploma-uitreiking

Diploma-uitreikingen gaan door de aangescherpte maatregelen niet door. Wanneer de situatie verandert, gaan we mogelijk terug naar de “walk-through” variant in de weekenden. Tilburg University wil graag studenten in de gelegenheid stellen hun opleiding feestelijk af te ronden. 

campus kiek - diploma voor corona
campus kiek - diploma tijdens corona

Diploma-uitreiking voor corona

Diploma-uitreiking tijdens corona (voor de strenge lockdown)

Voorlichting studiekiezers

Voor studiekiezers is het moeilijker om zich goed te oriënteren op studiekeuze, omdat zij niet zelf op onze campus kunnen rondlopen of een informatiesessie of college kunnen bijwonen. Om hen toch zo goed mogelijk verder te helpen, bieden we verschillende online oriëntatiemogelijkheden aan. Zo kunnen zij kennismaken met de opleidingen én de studenten van Tilburg University en thuis live meekijken naar informatiesessies in de Aula. 

campus kiek - studievoorlichting voor corona
campus kiek - studievoorlichting tijdens corona

Studievoorlichting voor corona

Studievoorlichting tijdens corona

Publicatiedatum: 20 januari 2021