Machine learning

ChatGPT: hoe werkt het eigenlijk?

Lang leve leren 1 uur Marie Roelofs

Ook na je studie raak je nooit uitgeleerd. Onze docenten geven graag tips hoe je je verder kunt verdiepen. Eric Postma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, gaf een lezing over ChatGPT. Deze ‘schrijfbot’ heeft de afgelopen maanden nogal wat stof doen opwaaien. Is het een fantastische tool of een gevaarlijke ontwikkeling?

De spreker

  • Eric Postma

    Dr. Eric Postma

    Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie

    Het onderzoek van Eric Postma richt zich op patroonherkenning bij mensen en machines. Daarnaast geeft hij verschillende vakken over AI en  verzorgt hij regelmatig "down-to-earth" lezingen voor organisaties over de laatste ontwikkelingen en impact van AI: "Zorgen over AI worden vaak gevoed door misvattingen over de huidige en toekomstige mogelijkheden ervan".

De 'hyperintelligentie' van ChatGPT

Door sommigen wordt het gezien als een fantastische tool, door anderen als een gevaarlijke ontwikkeling. Maar één ding is duidelijk, ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, heeft velen verrast met zijn verbazingwekkende vermogen om complexe vragen te begrijpen en te beantwoorden, dialogen te voeren met de gebruiker en duidelijke, consistente en zelfs persoonlijke stukken tekst te schrijven. Als gevolg daarvan is de AI-chatbot het gesprek van de dag geworden, en wordt er gediscussieerd over de impact ervan op ons onderwijs, ons werk en de samenleving als geheel.

Generatieve AI

Onderzoekers die zich al bezighielden met zogenaamde generatieve AI zijn minder verrast, want zij zagen de implementatie van kunstmatige intelligente taalmodellen al jaren aankomen. Het was eerder de vraag wanneer en in welke vorm. Een van deze onderzoekers is Eric Postma, gastspreker van deze lezing. Hij legt uit dat zorgen over AI vaak gevoed worden door misvattingen over de huidige en toekomstige mogelijkheden ervan en dat deze misvattingen voortkomen uit een gebrek aan begrip aan twee kanten van het academische spectrum. Aan de ene kant begrijpen wetenschappers met een niet-technische achtergrond de fundamenten van AI niet volledig. Anderzijds begrijpen wetenschappers met een technische achtergrond de complexiteit van mensen en maatschappelijke systemen niet volledig.

Tijdens deze lezing geeft Eric Postma een begrijpelijke technische uitleg over de werking van AI-systemen zoals ChatGPT en licht hij de overeenkomsten en verschillen tussen kunstmatige en menselijke intelligentie toe.

Kijk de lezing hier terug:

Publicatiedatum: 31 mei 2023