Reyer Gerlagh

Corona voor Dummies: vijf minicolleges

Corona for Dummies: leerzaam voor iedereen!

Lang leve leren

Hoogleraar Reyer Gerlagh (Tilburg School of Economics and Management) legt in een vijftal minicolleges heel helder, logisch en rationeel uit hoe het coronavirus zich kan verspreiden, hoe het kan worden ingedamd en welke consequenties de verschillende beleidskeuzes daarop hebben. Reyer Gerlagh is hoogleraar milieueconomie. In deze videoserie geeft hij eenvoudige antwoorden.

College 1: Wat is de R van corona (COVID-19)? Hoe snel verspreid het virus zich?

College 2: Waarom was een lock down nodig? Wat doen we daarna?

College 3: Wat is het verschil tussen corona klein houden, of groepsimmuniteit zoeken? En de kosten?

College 4: Wat is de rol van groepen mensen met veel contactmomenten voor de verspreiding?

College 5: Hoe kunnen we de corona risicogroepen beschermen. Geeft dat meer vrijheid voor anderen?

Publicatiedatum: 26 mei 2020