Oosterscheldekering

Inleiding Energietransitie: meer dan techniek alleen

Hoofdartikel 2 min. Clemens van Diek

De energietransitie waar we voor staan wordt qua omvang en impact wel vergeleken met een megaproject als de Deltawerken in de tweede helft van de vorige eeuw, het Nederlandse verdedigingssysteem tegen het oprukkende water. Nu noopt klimaatverandering met de opwarming van de aarde door CO2, zeespiegelstijging, smeltende gletsjers en overstromende rivieren opnieuw tot rigoureuze maatregelen. Maar dan heel anders.

Bij de energietransitie handelt het om de omschakeling van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) naar duurzame bronnen (zon, wind, aardwarmte, waterstof). Daar zijn technische oplossingen voor, maar die zijn niet het hele verhaal. Tilburg University onderzoekt hoe mensen de techniek ook daadwerkelijk gaan gebruiken en hun gedrag veranderen.

Klimaatakkoord

In het (concept) Klimaatakkoord zijn afspraken over de energietransitie in Nederland vastgelegd. De afspraken moeten leiden tot concrete maatregelen waarmee Nederland het doel - de CO2-uitstoot in 2030 vrijwel halveren - waarmaakt. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn.

Klimaatwet

De Klimaatwet is door de Tweede en Eerste Kamer in grote meerderheid aangenomen. De wet legt vast met hoeveel Nederland de CO2-uitstoot terugdringt in 2030 en 2050 en via welke (verplichte) maatregelen dat moet gebeuren. De Klimaatwet geeft burgers en bedrijven meer zekerheid over de weg die Nederland inslaat.

' We moeten allemaal bewegen. En rap'

Meer dan techniek

Zonnepanelen, windmolens, biomassa, warmtepompen, oplaadpunten en accu’s spelen een hoofdrol in de energietransitie. Ook waterstof moet in de toekomst een substantiële bijdrage leveren. Maar met techniek en bewustwording alleen gaan we het niet redden. Het komt ook aan op echte gedragsverandering, de wil om te kiezen voor duurzame oplossingen op alle niveaus: industrie, overheden, burgers. We moeten allemaal bewegen. En rap.

Installation solar panels on roof

Wetenschap

Tilburg University draagt een steentje bij met onderzoek dat van dienst kan zijn bij de realisering van de energietransitie. Zo doen Tilburgse wetenschappers onderzoek naar energiebelasting, circulaire economie, energielabels, emissiesystemen, milieurecht, corporate social responsibility, regulering, biodiversiteit, sustainability, internationaal energierecht. Om maar eens wat te noemen. Een groot deel van deze onderzoekers is verenigd in de Climate and Energy Transition Community, die banden heeft met bedrijven, overheden en andere partners.  Ook Tilburgse alumni houden zich bezig met de energietransitie, variërend van milieuadvies, energy start-ups en energiemanagement tot consultancy.

Thema Energietransitie

In Tilburg University Magazine lees je verhalen over de juridische wervelwind die moet gaan waaien in de energietransitie, over duurzaam Tilburgs licht in de Afrikaanse duisternis, over hoe nieuwe stroom duurzaam gedrag stimuleert, over de impulsen van een Enpuls-manager, leer je alles over de Europese emissiehandel, en luidt de vraag wat je zelf kunt doen: Carbonkiller, qu’est-ce que c’est?

Fotografie: Rijkswaterstaat, Pixabay

Publicatiedatum: 28 augustus 2019